Προστασία των σύκων Μαρκόπουλου Αττικής από το Μπενάκειο

Προστασία των σύκων Μαρκόπουλου Αττικής από το Μπενάκειο

Προγραμματική σύμβαση υπογράφτηκε μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, με αντικείμενο την εκπόνηση ερευνητικού προγράμματος αναφορικά με τη διερεύνηση των προβλημάτων φυτοϋγείας που παρουσιάζονται στην καλλιέργεια της συκιάς στην ευρύτερη περιοχή του Μαρκοπούλου Μεσογαίας Αττικής.

Το πρόγραμμα, με έμφαση στο πρόβλημα της ενδόσηψης, θα διαρκέσει ένα χρόνο. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 19.500 Ευρώ και θα χρηματοδοτηθεί από πόρους της Περιφέρειας Αττικής.

Η παραγωγή σύκων στην ευρύτερη περιοχή του Μαρκοπούλου συνεισφέρει στην τοπική οικονομία περίπου 1 εκ. € σε εξαγώγιμο προϊόν (νωπά σύκα άριστης ποιότητας) και αντίστοιχο ποσό στην εγχώρια κατανάλωση. Σημειώνεται ότι τα τελευταία χρόνια η καλλιέργεια πλήττεται από σοβαρά προβλήματα φυτοϋγείας που υποβαθμίζουν την παραγωγή και την ποιότητα του προϊόντος.

Η εκπόνηση της συγκεκριμένης μελέτης σκοπό έχει την επίλυση του προβλήματος φυτοϋγείας και κατ’ επέκταση στην αύξηση της παραγωγής και της ποιότητας του προϊόντος, καθώς και την ανάπτυξη της βιολογικής παραγωγής σύκων, δίνοντας τη δυνατότητα περαιτέρω αύξησης των εξαγωγών.