Πρόσθετα μέτρα της Ε.Ε. για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ξηρασίας

Πρόσθετα μέτρα της Ε.Ε. για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ξηρασίας

Μία ακόμη δέσμη μέτρων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ξηρασίας με στόχο να βοηθήσουν τους αγρότες να εξασφαλίσουν επαρκείς ζωοτροφές για τα ζώα τους παρουσίασε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Οι νέες παρεκκλίσεις αφορούν ορισμένους κανόνες οικολογικού προσανατολισμού:

  • Δυνατότητα να θεωρηθούν οι χειμερινές καλλιέργειες, που συνήθως σπέρνονται το φθινόπωρο για συγκομιδή/βοσκή, εμβόλιμες καλλιέργειες (κάτι που απαγορεύεται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες) εάν προορίζονται για βοσκή/παραγωγή χορτονομής.
  • Δυνατότητα σποράς εμβόλιμων καλλιεργειών ως αμιγών καλλιεργειών (και όχι ως μείγματος καλλιεργειών όπως προβλέπεται επί του παρόντος) εάν προορίζονται για βοσκή/παραγωγή χορτονομής.
  • Δυνατότητα συντόμευσης της ελάχιστης περιόδου 8 εβδομάδων που προβλέπεται για τις εμβόλιμες καλλιέργειες, ώστε να επιτραπεί στους παραγωγούς αροτραίων καλλιεργειών να σπείρουν τις χειμερινές τους καλλιέργειες εγκαίρως μετά τις εμβόλιμες καλλιέργειες.
  • Επέκταση της ήδη εγκριθείσας παρέκκλισης για τη χορτοκοπή/βοσκή σε εκτάσεις υπό αγρανάπαυση στη Γαλλία.

Η πρόταση για την αύξηση των προκαταβολών, που είχε ήδη ανακοινωθεί πριν από μερικές εβδομάδες, υποβλήθηκε επίσης επισήμως σήμερα. Οι γεωργοί θα μπορούν να λαμβάνουν έως και το 70 % των άμεσων ενισχύσεων και το 85 % των πληρωμών στο πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης ήδη από τα μέσα Οκτωβρίου 2018, αντί να περιμένουν έως τον Δεκέμβριο, για να βελτιωθεί η κατάσταση των ταμειακών τους ροών.

Οι σημερινές προτάσεις υποβλήθηκαν στα κράτη μέλη στο πλαίσιο συνεδρίασης επιτροπής. Αναμένεται ότι θα ψηφιστούν εντός των επόμενων ημερών και ότι θα έχουν εγκριθεί επισήμως έως τα τέλη Σεπτεμβρίου. Τα μέτρα θα εφαρμοστούν αναδρομικά.