κτηνοτροφια-αγελαδες

Πρόσθετα ζωοτροφών: Νέες οδηγίες από την EFSA για την ανανέωση της άδειας

Νέες οδηγίες σχετικά με τις πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνουν οι φάκελοι ανανέωσης έγκρισης των πρόσθετων υλών στις ζωοτροφές, δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA)

Τα πρόσθετα ζωοτροφών επιτρέπονται για 10 χρόνια. Στη συνέχεια, οι αιτούντες πρέπει να υποβάλουν νέο αίτημα που να δείχνει ότι το πρόσθετο παραμένει ασφαλές τόσο για τα εκτρεφόμενα ζώα όσο και για τους καταναλωτές και το περιβάλλον.

Δείτε τις νέες οδηγίες της EFSA εδώ.