Πρόστιμα για όσους διακινούν ή χρησιμοποιούν ληγμένα γεωργικά φάρμακα

Πρόστιμα για όσους διακινούν ή χρησιμοποιούν ληγμένα γεωργικά φάρμακα

Με πρόστιμα που φθάνουν έως και 30.000 ευρώ κινδυνεύουν όσοι παραγωγοί κάνουν χρήση ληγμένων φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Η σχετική διάταξη περιλαμβάνεται στο Σχέδιο Νόμου “Διακίνηση και εμπορία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων και άλλες διατάξεις” και στην οποία προβλέπεται ότι όποιος εισάγει, χρησιμοποιεί για επαγγελματική χρήση, διακινεί, διαθέτει με οποιοδήποτε τρόπο, έστω και δωρεάν, ανταλλάσσει, μεταφέρει φυτοπροστατευτικά προϊόντα πέραν της ημερομηνίας λήξης που αναγράφεται ή προκύπτει από τη συσκευασία ή την ετικέτα, τιμωρείται με πρόστιμο από 1.000 έως 30.000 ευρώ.