Πρόστιμα και κυρώσεις σε επιχειρήσεις του γαλακτοκομικού τομέα από τον ΕΛΓΟ

Πρόστιμα και κυρώσεις σε επιχειρήσεις του γαλακτοκομικού τομέα από τον ΕΛΓΟ

Πρόστιμα μέχρι και ανάκληση πιστοποίησης επιβλήθηκαν από τον ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ σε επιχειρήσεις του γαλακτοκομικού τομέα όπου διαπιστώθηκε μη τήρηση των υποχρεώσεών τους.

Συγκεκριμένα:

  • Ανάκληση πιστοποίησης για ένα μήνα σε τυροκομική επιχείρηση, διότι ενώ της επιβλήθηκε προσωρινή διακοπή λειτουργίας, εξακολουθούσε να παράγει προϊόν Φέτα ΠΟΠ, χωρίς να ενημερώσει ως όφειλε τον ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ για την κατάσταση αυτή και να ζητήσει από την εν λόγω επιχείρηση την απόσυρση και αποχαρακτηρισμό των ποσοτήτων που παρείχθησαν το χρονικό  διάστημα διακοπής της λειτουργίας της.
  • Επιβολή προστίμων σε πέντε επιχειρήσεις οι οποίες δεν υπέβαλλαν μηνιαία ισοζύγια  γάλακτος για το χρονικό διάστημα Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου 2018.
  • Επιβολή προστίμων σε οκτώ επιχειρήσεις οι οποίες έως τις 31/01/2019 δεν υπέβαλλαν ετήσια ισοζύγια γάλακτος όπως είχαν υποχρέωση.

Στόχος των ελέγχων είναι η προστασία των παραγωγών, η εδραίωση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών και η προάσπιση της εθνικής οικονομίας