Πρόσβαση στο Ταμείο Εγγυοδοσίας και για τους αγρότες

Πρόσβαση στο Ταμείο Εγγυοδοσίας και για τους αγρότες

Στο ευνοϊκό καθεστώς που αφορά στην επιδότηση έως 100% της προμήθειας των εγγυήσεων προς τις επιχειρήσεις εντάσσονται πλέον και οι αγρότες μετά από απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την αύξηση του σχετικού κονδυλίου που χρηματοδοτείται από κοινοτικούς πόρους κατά 250 εκ. ευρώ, σε συνολικά 2,25 δις ευρώ.

Στο υπό σύσταση «Ταμείο Εγγυοδοσίας COVID 19» για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΑΤ), που θα είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή των μέτρων στήριξης θα έχουν πλέον πρόσβαση οι αυτοαπασχολούμενοι και οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη γεωργία και την υδατοκαλλιέργεια.

Εκτός από την έκδοση μερικών εγγυήσεων για επιλέξιμα δάνεια για κεφάλαια κίνησης που προέβλεπε το αρχικό μέτρο, πλέον θα προσφέρεται και η δυνατότητα επιδότησης των προμηθειών εγγύησης για τα δάνεια με αποτέλεσμα το σημαντικά χαμηλότερο κόστος του δανείου.

Στο πλαίσιο του Ταμείου Εγγυοδοσίας, η εγγύηση των δανείων για κεφάλαια κίνησης ανέρχεται στο 80%. Η διάρκεια του μέτρου είναι ως τις 31 Δεκεμβρίου 2020 και τυχόν παράταση της ισχύος του θα εξετασθεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς τα τέλη του έτους.

Σύμφωνα με δηλώσεις του υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γιάννη Τσακίρη το Ταμείο Εγγυοδοσίας θα είναι διαθέσιμο στην αγορά το αργότερο έως τα μέσα Μαΐου μέσω του οποίου θα παρέχονται δάνεια για κεφάλαιο κίνησης εγγυημένο κατά 80% από πόρους ΕΣΠΑ.