Προτάσεις βελτίωσης της ΚΥΑ για τη διαχείριση των υγρών αποβλήτων των ελαιουργείων

Προτάσεις βελτίωσης της ΚΥΑ για τη διαχείριση των υγρών αποβλήτων των ελαιουργείων

του Κων. Στ. Χαρτζουλάκηemail: kchartz@otenet.gr

Η ΚΥΑ 127402/1487/Φ.15/2016, που αναφέρεται στο ‘Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο για την αδειοδότηση των ελαιουργείων, αν και αντιμετωπίζει τα υγρά απόβλητα των ελαιουργείων (ΥΑΕ) όχι ως ρύπο-πρόβλημα αλλά ως αξιοποιήσιμο πόρο για λίπανση των εδαφών, που πρότεινε το ΙΕΥΦΧ πριν 13 χρόνια, δυστυχώς επιβαρύνθηκε με περιττές διαδικασίες, ιδιαίτερα χρονοβόρες αλλά και κοστοβόρες, που θέτουν σε σοβαρή αμφισβήτηση την εφαρμογή της.

Στην εσπερίδα που έγινε τη Δευτέρα 3-7-2017 στο ΕΒΕΧ αναφέρθηκα σε βελτιώσεις που πρέπει να γίνουν στην ΚΥΑ για την ελεγχόμενη διάθεση των ΥΑΕ κατά την περίοδο παραγωγής τους στους ελαιώνες για να αποτελεί μια εναλλακτική μέθοδο για την διαχείριση των ΥΑΕ και να είναι εφαρμόσιμη από τους ελαιουργούς αλλά και αποδεκτή από τις υπηρεσίες του Υπ. Περιβάλλοντος, που είναι:

  • Η αναφορά ΄εφαρμογή των ΥΑΕ και σε άλλες δενδρώδεις καλλιέργειες’ εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους καταστροφής τους! Να αναφερθούν οι καλλιέργειες ή να απαλειφθεί.
  • Να αυξηθεί η ποσότητα ΥΑΕ που εφαρμόζεται ανά στρέμμα, από τα 8 m3 σε τουλάχιστον 20 m3, ανάλογα με την σύσταση του εδάφους και τις τοπικές κλιματικές συνθήκες.
  • Ο μέγιστος χρόνος παραμονής τους πριν την εφαρμογή (10 ημέρες) είναι πολύ μεγάλος. Να γίνει 1-2 ημέρες και να μην υπερβαίνει τις 5 ημέρες
  • Υπάρχει υπερβολή στα κριτήρια καταλληλότητας και τις αναλύσεις των εδαφών σε ετήσια βάση που απαιτεί η ΚΥΑ. Να απαλειφθούν οι περιορισμοί για το pH και τα βαρέα μέταλλα. Ο έλεγχος με αναλύσεις να γίνεται κάθε 3 χρόνια για pH, ολικό Ν, ΕC, Κ2O, P2O5.
  • Είναι υπερβολή η απαίτηση για ετήσιες αναλύσεις των ΥΑΕ, που δεν είναι βιομηχανικά απόβλητα και δεν περιέχουν βαρέα μέταλλα. Να γίνεται μια φορά από τον ελαιουργό, με την υποβολή του σχεδίου εφαρμογής στην αρμόδια αρχή.

Η πολιτεία πρέπει να απαλείψει τις υπερβολές της ΚΥΑ και να δώσει κίνητρα για την εφαρμογή της. Οι επιδοτήσεις που προβλέπονται, όπως ανακοινώθηκε στην εσπερίδα, για την εφαρμογή των μεθόδων διαχείρισης, που φτάνουν μέχρι και 100% για τον εξοπλισμό, ελαχιστοποιούν το κόστος εφαρμογής.