Προθεσμία παραλαβής των δωρεάν εισιτηρίων θεάτρου

Προθεσμία παραλαβής των δωρεάν εισιτηρίων θεάτρου

Οι κληρωθέντες, στα Πλαίσια του Προγράμματος Αγροτικής Εστίας 2014, δικαιούχοι των δωρεάν εισιτηρίων θεάτρου του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.), θα πρέπει να παραλάβουν τα Δελτία Θεάματος από τα ΚΕΠ το αργότερο μέχρι 31/10/2014.

Μετά την ημερομηνία αυτή τα αδιάθετα δελτία, μέχρι και τη συμπλήρωση του αριθμού των 93000 ατόμων, θα διανέμονται στους δικαιούχους που υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα αυτό το έτος 2014, με σειρά προτεραιότητας προσέλευσης στα ΚΕΠ.

Στην ανωτέρω διαδικασία μπορούν να συμμετάσχουν και οι κληρωθέντες δικαιούχοι που δεν θα έχουν παραλάβει τα δελτία τους μέχρι την 31/10/2014.