Οι προϋπολογισμοί του ΕΛΓΑ, ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ και ΟΠΕΚΕΠΕ για το 2015

Οι προϋπολογισμοί του ΕΛΓΑ, ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ και ΟΠΕΚΕΠΕ για το 2015

Έσοδα ύψους 165.700.000 αναμένονται να εισρεύσουν στον ΕΛΓΑ εντός του 2015 σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του οργανισμού, που εγκρίθηκε με σχετική κοινή υπουργική απόφαση η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3647/Β/31.12.2014. Όσον αφορά τα έξοδα του ασφαλιστικού οργανισμού αναμένονται να φτάσουν τα 144.700.000.

Επίσης, με την ίδια απόφαση εγκρίνονται οι προϋπολογισμοί του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ (52.433.219 έσοδα και 48.198.118 έξοδα), του ΟΠΕΚΕΠΕ (38.673.393 έσοδα και 38.286.943 έξοδα), καθώς και του Κονιάρειου Ινστιτούτου Εσπεριδοειδών Κορινθίας ( με 118.850 έσοδα και αντίστοιχα έξοδα).

Δείτε αναλυτικά τα έσοδα και έξοδα όπως καθορίζονται στους προϋπολογισμούς των Οργανισμών.