Πρόβλεψη για ρεκόρ παραγωγής αραβοσίτου στην Ευρώπη

Πρόβλεψη για ρεκόρ παραγωγής αραβοσίτου στην Ευρώπη

Σύμφωνα με τελευταίες εκτιμήσεις του USDA η παγκόσμια παραγωγή αραβοσίτου θα ανέλθει σε 990,32 εκατομμύρια τόνους, αυξημένη κατά 0,11% σε σχέση με το έτος 2013/14. Η παραγωγή αραβοσίτου στην ΕΕ θα αυξηθεί κατά 13,81 εκατ. τόνους και θα ανέλθει σε 73 εκατ. τόνους το οποίο αποτελεί ρεκόρ παραγωγής.

Οι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης σημειώνουν τη μεγαλύτερη αύξηση για παράδειγμα, η Ουγγαρία αύξηση 35% σε 9,1 εκατ. τόνους.

Οι ευνοϊκές κλιματικές συνθήκες και οι καλοκαιρινές βροχοπτώσεις βοήθησαν στην αύξηση της απόδοσης κατά 15% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, η οποία ανέρχεται σε 7,62 τόνους ανά εκτάριο. Οι δύο πρώτες χώρες σε παραγωγή αραβοσίτου στην ΕΕ αύξησαν τη παραγωγή τους και ειδικότερα η Γαλλία αύξηση κατά 15 % σε 17 εκατ. τόνους και η Ιταλία αύξηση 15% σε 8,2 εκατ. τόνους.