Πρόβλεψη για την παραγωγή ροδάκινων, νεκταρινιών και βερίκοκων

Πρόβλεψη για την παραγωγή ροδάκινων, νεκταρινιών και βερίκοκων

Για το 2015, η παραγωγή επιτραπέζιων ροδάκινων και νεκταρινιών στην Ευρώπη  αναμένεται να είναι αυξημένη (+0,6%) σε σύγκριση με την συγκομισθείσα παραγωγή του 2014.

Όσον αφορά τα βερίκοκα η παραγωγή αναμένεται να είναι αυξημένη κατά 3,7% (509.570 τόνους) σε σχέση με το 2014.

Η  Ιταλία αναμένει έναν παρόμοιο όγκο σε ροδάκινα και νεκταρίνια με το προηγούμενο έτος.

Η Ισπανία αναμένει την παραγωγή να είναι 4,8 & 0,7% αντίστοιχα, υψηλότερα από πέρυσι ενώ στη Γαλλία η παραγωγή αναμένεται μειωμένη και στα δύο προϊόντα.

Στην χώρα μας αναμένεται ελαφρά αύξηση στα ροδάκινα και μείωση στα νεκταρίνια

Η παραγωγή σε βερίκοκα στην Ελλάδα αναμένεται μειωμένη – 13,2% (46.000 τόνοι έναντι 53.000 τόνων πέρυσι). Η παραγωγή στην Ισπανία αναμένεται να αυξηθεί +11,7% σε σχέση με το 2014. Η Ιταλία αναμένει συγκομιδή 197.451 τόνων, δηλαδή 7,3% μικρότερη από πέρυσι. Η Γαλλία αναμένει μια συγκομιδή 166.169 τόνων, δηλαδή 4,4% μικρότερη σε σύγκριση με το 2014.

Δείτε παρακάτω τους πίνακες από τα συμπεράσματα παρουσίασης στην Euro-Mediterranean Fruit & Vegetable International Business Trade Fair στις 21 – 23 Απριλίου στο Perpignan της Γαλλίας.

Χωρίς τίτλο

Χωρίς τίτλο