Πτωτική πορεία για την εγχώρια αγορά οίνου – Μείωση και της παραγωγής

Πτωτική πορεία για την εγχώρια αγορά οίνου – Μείωση και της παραγωγής

Πτωτική είναι η πορεία που διαγράφει η εγχώρια αγορά οίνου, σύμφωνα με κλαδική μελέτη της Icap Group.

Τα ευρήματα της έρευνας καταδεικνύουν ότι ο κλάδος αποτελείται σε υψηλό βαθμό από παραγωγικές επιχειρήσεις και ότι η εγχώρια παραγωγή είναι κατακερματισμένη σε πλήθος οινοποιητικών μονάδων.

Στην παρούσα φάση, σύμφωνα με την Icap Group, ο κλάδος της οινοποιίας περιλαμβάνει λίγες οινοβιομηχανίες μεγάλου μεγέθους, πλήθος μεσαίων, αλλά και μικρών (τοπικών) οινοποιητικών επιχειρήσεων, καθώς και ενώσεων αγροτικών συνεταιρισμών. Οι μεγάλες οινοβιομηχανίες ελέγχουν σημαντικά μερίδια της εγχώριας αγοράς εμφιαλωμένων κρασιών, καλύπτοντας μέσω εκτεταμένων δικτύων διανομής το σύνολο της χώρα.

Οι εισαγωγές παράλληλα, καλύπτουν πολύ μικρό μέρος της εγχώριας αγοράς, συνεπώς είναι περιορισμένος και ο αριθμός των εισαγωγικών επιχειρήσεων.

Η έρευνα διαπιστώνει ότι οι κυριότεροι παράγοντες που επηρεάζουν τη ζήτηση του οίνου είναι:

  • η τιμή του σε συνδυασμό με το διαθέσιμο εισόδημα,
  • οι διατροφικές συνήθειες των καταναλωτών,
  • η εποχικότητα,
  • η εξέλιξη του εισερχόμενου τουρισμού,
  • ορισμένες παραδόσεις, κλπ.

Όπως διευκρινίζεται, ενδεχόμενες μεταβολές των τιμών δεν επηρεάζουν μόνο τη συνολική ζήτηση, αλλά προκαλούν και μετατόπιση των καταναλωτών σε φθηνότερα εμφιαλωμένα προϊόντα, ή και αντικατάσταση του εμφιαλωμένου από χύμα κρασί. Επίσης, η παρατεταμένη ύφεση οδήγησε στη μείωση της κατανάλωσης  κρασιού και ποτών γενικότερα, σε χώρους ψυχαγωγίας/εστίασης.

Όπως φαίνεται και από την τελευταία  Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών της ΕΛ. ΣΤΑΤ., ο μέσος όρος μηνιαίων δαπανών ανά νοικοκυριό για προϊόντα οινοποιίας (κρασί και αφρώδεις οίνοι) έφτασε τα 6,46 ευρώ το 2014, καλύπτοντας το 38% των συνολικών δαπανών για οινοπνευματώδη ποτά. Από την ίδια έρευνα εκτιμήθηκε και σε όρους ποσότητας η κατανάλωση των νοικοκυριών για τα προϊόντα του κλάδου. Η αποκτηθείσα μέση μηνιαία ποσότητα κρασιού ανά νοικοκυριό ανήλθε σε 1,45 λίτρα περίπου το 2014.

Η Σταματίνα Παντελαίου, επικεφαλής Διεύθυνσης Οικονομικών Μελετών της ICAP Group επισημαίνει ότι «η εγχώρια παραγωγή οίνου παρουσιάζει σημαντικές ετήσιες διακυμάνσεις δεδομένου ότι εξαρτάται άμεσα από απρόβλεπτους παράγοντες, όπως τις καιρικές συνθήκες, τις ασθένειες αμπελώνων κλπ. Πιο αντικειμενική επομένως θεωρείται η σύγκριση βάσει μ.ο. πενταετίας. Την τελευταία πενταετία ο μέσος όρος ετήσιας παραγωγής κρασιού υποχώρησε αισθητά (-20%) σε σχέση με την αμέσως προηγούμενη πενταετία. Από τη συνολική παραγωγή, ποσοστό άνω του 60% αφορά κρασιά χωρίς συγκεκριμένη ένδειξη προέλευσης (ΠΟΠ, ΠΓΕ)».