Πτωτική πορεία στις πωλήσεις του κλάδου εστίασης γρήγορης εξυπηρέτησης

Πτωτική πορεία στις πωλήσεις του κλάδου εστίασης γρήγορης εξυπηρέτησης

Οι συνολικές πωλήσεις των αλυσίδων εστιατορίων γρήγορης εξυπηρέτησης ακολούθησαν ανοδική πορεία την περίοδο 1992-2008, με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 15,1%. Ωστόσο, από το 2009 η αγορά είναι διαρκώς πτωτική.

Ειδικότερα, η αξία της συνολικής αγοράς μειώθηκε κατά 8% περίπου το 2013/2012, τάση η οποία εκτιμάται ότι συνεχίστηκε και το 2014.

Όπως αναφέρεται σε σχετική μελέτη της Icap, ο κλάδος των οργανωμένων αλυσίδων εστίασης γρήγορης εξυπηρέτησης (με 4 τουλάχιστον καταστήματα η κάθε μία τα οποία λειτουργούν με το ίδιο εμπορικό σήμα) χαρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων, λόγω και της πληθώρας των “μεμονωμένων” επιχειρήσεων που λειτουργούν σε όλη την επικράτεια.

Στη χώρα μας λειτουργούν, κυρίως, τέσσερις επιμέρους κατηγορίες επιχειρήσεων εστίασης γρήγορης εξυπηρέτησης: α) αλυσίδες εστιατορίων με βάση το burger, β) αλυσίδες εστιατορίων με βάση την pizza, γ) αλυσίδες εστιατορίων snack-sandwich και δ) αλυσίδες εστιατορίων με βάση το σουβλάκι. Η ζήτηση για υπηρεσίες εστίασης γενικότερα, συνδέεται και με την εξέλιξη της τελικής καταναλωτικής δαπάνης των νοικοκυριών, η οποία μειώνεται τα τελευταία χρόνια.

Kάθε μία από τις προαναφερθείσες κατηγορίες επιχειρήσεων – αλυσίδων έχει το δικό της ιστορικό εξέλιξης και τα δικά της ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, μία αλυσίδα που ανήκει σε κάποια συγκεκριμένη κατηγορία προσφέρει και γεύματα που χαρακτηρίζουν μία διαφορετική κατηγορία (π.χ. ένα εστιατόριο pizza μπορεί να προσφέρει και πιάτα burger).

Χαρακτηριστικό του κλάδου, γενικότερα, τα τελευταία χρόνια είναι η μείωση του αριθμού των καταστημάτων των αλυσίδων, καθώς και η αποχώρηση ορισμένων αλυσίδων (εμπορικών σημάτων) από την αγορά, με αποτέλεσμα ο συνολικός αριθμός των αλυσίδων εστίασης γρήγορης εξυπηρέτησης να είναι σχετικά μικρός (ιδιαίτερα σε ορισμένες κατηγορίες).

Όπως αναφέρεται στην έρευνα, το 2011 η αγορά μειώθηκε κατά 11,1%, το 2012 η μείωση ήταν 18,1%, ενώ το 2013 το ποσοστό μείωσης διαμορφώθηκε σε 7,9%. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, το 2014 η συνολική αξία της αγοράς κινήθηκε πτωτικά, αλλά με μικρότερο ρυθμό. Η μείωση του μεγέθους της αγοράς δεν συνδέεται αποκλειστικά και μόνο με ανάλογη μείωση του όγκου της κατανάλωσης, αλλά και σε συγκράτηση ή μείωση (ως ένα βαθμό) των τιμών πώλησης ορισμένων από τα προσφερόμενα (από τις αλυσίδες) είδη».

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της κλαδικής μελέτης, διαφορετικούς ρυθμούς μείωσης κατέγραψαν οι διάφορες κατηγορίες αλυσίδων. Η κατηγορία burger εμφάνισε μείωση 9,8% την περίοδο 2013/12, η κατηγορία pizza κατέγραψε μείωση 11,9%, ενώ η κατηγορία των καταστημάτων snack-sandwich μειώθηκε κατά 3,3%. Το ίδιο έτος, τη μεγαλύτερη συμμετοχή στη συνολική αξία της αγοράς είχαν οι αλυσίδες τύπου snack – sandwich με ποσοστό 40,3%.