Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έκθεσης, το 2012 περίπου το 50%...

Ευρωπαϊκό σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για τρόφιμα/ζωοτροφές

Την ετήσια έκθεσή της σχετικά με το ευρωπαϊκό σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές (RASFF) υιοθέτησε σήμερα, Δευτέρα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έκθεσης, το 2012 περίπου το 50% των κοινοποιήσεων αφορούσαν απορρίψεις τροφίμων και ζωοτροφών στα σύνορα της ΕΕ λόγω του κινδύνου που συνιστούσαν για την ασφάλεια των τροφίμων.

Το 2012, ο αριθμός των κοινοποιήσεων RASFF ανήλθε συνολικά στις 8.797 και διαπιστώθηκε μείωση κατά 3,9% σε σύγκριση με το 2011. Από αυτές, οι 3.516 ήταν οι αρχικές κοινοποιήσεις (40%) και οι 5.281 ήταν οι συμπληρωματικές ειδοποιήσεις (60%). Τα εν λόγω αριθμητικά στοιχεία αντιπροσωπεύουν μείωση της τάξης του 7,8% στις αρχικές κοινοποιήσεις και 1,2% στις συμπληρωματικές ειδοποιήσεις. Συνολικά εκδόθηκαν 526 κοινοποιήσεις προειδοποίησης για σοβαρούς κινδύνους που διαπιστώθηκαν σε προϊόντα στην αγορά. Διαπιστώθηκε μια μείωση κατά 14% σε σύγκριση με το 2011. Από τις 3.516 κοινοποιήσεις 571 αφορούσαν την Ιταλία, 362 τη Γερμανία, 66 την Ελλάδα και 51 την Κύπρο, ενώ κύριες χώρες προέλευσης ήταν η Κίνα με 540 κοινοποιήσεις, η Ινδία με 338 και η Τουρκία με 310.

Το RASFF, που λειτουργεί για περισσότερα από 30 χρόνια, αποτελεί ένα εργαλείο πληροφορικής που διευκολύνει τη διασυνοριακή ροή πληροφοριών μεταξύ των εθνικών αρχών για την ασφάλεια των τροφίμων και διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην κατοχύρωση υψηλού επιπέδου ασφάλειας των τροφίμων για τους ευρωπαίους πολίτες. Όποτε εντοπίζεται ένα τέτοιο προϊόν, το RASFF ενημερώνει την εκάστοτε τρίτη χώρα προκειμένου να λάβει διορθωτικά μέτρα και αποτρέψει την επανεμφάνιση του προβλήματος. Σε περίπτωση εντοπισμού σοβαρού και επίμονου προβλήματος, η Επιτροπή αποστέλλει επιστολή στις εθνικές αρχές της εν λόγω τρίτης χώρας, ώστε να θέσουν σε εφαρμογή έκτακτα διορθωτικά μέτρα, όπως διαγραφή εγκαταστάσεων από τους σχετικούς καταλόγους, απαγόρευση των εξαγωγών ή εντατικοποίηση των ελέγχων.

Ο ευρωπαίος Επίτροπος αρμόδιος για θέματα υγείας και προστασίας των καταναλωτών, Τόνιο Μπορζ, δήλωσε σχετικά: «Το RASFF αποτελεί πλέον απαραίτητο εργαλείο για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό των προβλημάτων ασφάλειας των τροφίμων στην ΕΕ, χάρη στην άμεση ανταλλαγή ζωτικών πληροφοριών για την προστασία των ευρωπαίων καταναλωτών. Παρότι το πρόσφατο σκάνδαλο αλογίσιου κρέατος που αποτέλεσε πρώτο θέμα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν εμπίπτει στην περίοδο που καλύπτει η εν λόγω έκθεση, αξίζει να σημειωθεί ότι, χάρη στην ύπαρξη του RASSF, οι ανά την ΕΕ αρμόδιες αρχές για την ασφάλεια των τροφίμων ήταν σε θέση να ανταλλάξουν άμεσα πληροφορίες. Ως εκ τούτου, τα προϊόντα εντοπίστηκαν και αποσύρθηκαν από την αγορά». Ο Επίτροπος πρόσθεσε: «Η Επιτροπή προτίθεται να επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής του RASFF, ώστε να καλύπτει την καταπολέμηση της απάτης των τροφίμων».

AMΠE