Μετά τις 20 Ιουνίου για τη ρίγανη και τις 10 Ιουλίου για το μελισσοκομικό φυτό...

Προϋποθέσεις για κοπή ρίγανης, σιδερίτη

Μετά τις 20 Ιουνίου για τη ρίγανη και τις 10 Ιουλίου για το μελισσοκομικό φυτό μπιτόνικας ή σιδερίτης θα επιτρέπεται  η κοπή και συλλογή τους για οικιακή χρήση και εμπορία όπως ανακοίνωσε η  Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Προϋπόθεση τίθεται να μην γίνεται εκρίζωση των φυτών και να μην αφαιρούνται όλοι οι βλαστοί  προκειμένου να διασφαλιστεί ο πολλαπλασιασμός τους.