Ελληνικά αγροτικά προϊόντα σε μια μεγάλη γεωργική χώρα. Τη Ρουμανία

Ελληνικά αγροτικά προϊόντα σε μια μεγάλη γεωργική χώρα. Τη Ρουμανία

Η Ρουμανία έχει έκταση 238,391 τ. χλμ. Εξ αυτών, το 39,5% περίπου αποτελεί καλλιεργήσιμη γη, γεγονός που κατατάσσει την χώρα στον τομέα αυτό στην 5η θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά την Ισπανία, τη Γαλλία, τη Γερμανία και την Πολωνία. Ωστόσο η Ρουμανία είναι μία από τις χώρες με τη λιγότερο αποτελεσματική χρήση της καλλιεργήσιμης γης, κυρίως λόγω του μεγάλου κατακερματισμού της γαιοκτησίας.

Περίπου το 80% των εισαγωγών αγροτικών προϊόντων της χώρας προέρχονται από κράτη- μέλη της ΕΕ, ενώ και τα 2/3 περίπου των αντίστοιχων ρουμανικών εξαγωγών κατευθύνονται προς κράτη μέλη της Ένωσης. Το κρέας, τα σάκχαρα, οι σπόροι και τα πρωτεϊνούχα γεύματα καλύπτουν περίπου το 1/3 των εισαγωγών τροφίμων, ενώ οι εξαγωγές αγροτικών προϊόντων της Ρουμανίας αποτελούνται κυρίως από δημητριακά και σπόρους.

Η Ρουμανία κατέχει μία μακρά γεωργική παράδοση. Με μία συμμετοχή περίπου 6% στην σύνθεση του ΑΕΠ,  και ήταν ο βασικός παράγοντας της θετικής μεταβολής 3,5% στην ανάπτυξη της ρουμανικής οικονομίας.

Η αγορά της Ρουμανίας αποτελεί μία αγορά με μέλλον για τα αγροτικά μηχανήματα, δεδομένου ότι η έλλειψη μηχανημάτων στην χώρα είναι σημαντική. Σήμερα η Ρουμανία παράγει μόνο μικρά μηχανήματα  για εργασίες στα χωράφια και μερικά μηχανήματα άρδευσης με αποτέλεσμα όλα σχεδόν τα μηχανήματα να εισάγονται.

Η Ελλάδα εξάγει αρκετά αγροτικά προϊόντα στη Ρουμανία. Μάλιστα οι ελληνικές εξαγωγές αγροτικών προϊόντων (Πορτοκάλια, νεκταρίνια, ελιές, ακτινίδια, κλημεντίνες, ρύζι κλπ) στη Ρουμανία παρουσιάζουν αύξηση το 2013 σε σχέση με το 2012.

Επιλέγουν οι Ρουμάνοι φρούτα-λαχανικά

Τα φρέσκα φρούτα και τα λαχανικά αποτελούν δύο βασικές κατηγορίες τροφίμων που καταναλώνονται από τους Ρουμάνους καταναλωτές. Σε έρευνα που έγινε το 2011 μέσα στα πέντε πρώτα προϊόντα που αγοράζουν οι καταναλωτές αστικών κέντρων βρίσκονταν τα φρέσκα φρούτα και τα φρέσκα λαχανικά.

Οι υπεραγορές και τα supermarket έχουν καταφέρει να προσφέρουν πιο χαμηλές τιμές, με αποτέλεσμα να προσελκύουν περισσότερους καταναλωτές από τις ανοικτές αγορές. Μάλιστα τα μεγάλα αυτά καταστήματα πωλούν κυρίως εισαγόμενα φρούτα και λαχανικά, με τα ρουμανικά προϊόντα να έχουν πολλές φορές υψηλότερες τιμές από ότι τα εισαγόμενα.

Η πώληση κυρίως εισαγόμενων αγροτικών προϊόντων από τα μεγάλα καταστήματα οφείλεται τόσο στην αδυναμία να οργανωθούν οι παραγωγοί σε συνεταιρισμούς όσο και στην αδυναμία τους να παρέχουν τις μεγάλες απαιτούμενες ποσότητες σε συγκεκριμένες, προκαθορισμένες περιόδους. Ακόμη, ορισμένες χρονιές, οφείλεται και στην κακή σοδειά της εγχώριας γεωργικής παραγωγής.

Είσοδος στην αγορά

Η Ρουμανία με 21,316 εκατομμύρια κατοίκους αποτελεί μια μεγάλη αγορά για τα ελληνικά προϊόντα. Η χώρα είναι από 1.1.2007 πλήρες κράτος- μέλος της Ε.Ε. και επομένως μέλος της κοινής ευρωπαϊκής αγοράς. Αυτό σημαίνει ότι τα εμπορεύματα μεταξύ Ελλάδας και Ρουμανίας κινούνται ελεύθερα, χωρίς να υπόκεινται σε εισαγωγικούς ή εξαγωγικούς δασμούς ή άλλες φορολογικές επιβαρύνσεις ισοδυνάμου αποτελέσματος. Η εισαγωγή στη Ρουμανία εμπορευμάτων από τρίτες χώρες (μη μέλη της ΕΕ) εμπίπτει στο κοινό δασμολόγιο της ΕΕ.

Για την αποτελεσματική είσοδο στη ρουμανική αγορά, προτείνεται η αναζήτηση ντόπιων συνεργατών, καθώς οι γραφειοκρατικές διαδικασίες μπορεί να είναι πολύπλοκες σε μια οικονομία που έχει αρκετά ισχυρή κεντρική διαχείριση.

Τι να εξάγω

Προϊόντα που αναμένεται να έχουν ζήτηση στη ρουμανική αγορά αποτελούν τα ψάρια και τα θαλασσινά σε διάφορες μορφές (κατεψυγμένα, καπνιστά κ.α.), ο οίνος καθώς και τα φρούτα και τα λαχανικά.

Διαβάστε επίσης:

Η αγορά ελαιολάδου στη Ρωσία-Τι πρέπει να προσέξουμε πριν εξάγουμε

Η αγορά ελαιολάδου στη Γαλλιά-Τεράστιες δυνατότητες για το ελληνικό ποιοτικό ελαιόλαδο