Ρουμανία: Σημαντική μείωση του ΦΠΑ στα βιολογικά τρόφιμα

Ρουμανία: Σημαντική μείωση του ΦΠΑ στα βιολογικά τρόφιμα

Μείωση του συντελεστή ΦΠΑ από 9% σε 5% για τα βιολογικά, ορεινά και παραδοσιακά τρόφιμα και ποτά (εξαιρουμένων των αλκοολούχων) αποφάσισε η ρουμανική κυβέρνηση.

Κύριος στόχος είναι η ενθάρρυνση της κατανάλωσης υγιεινών τροφίμων και η ενίσχυση των πωλήσεων των ρουμανικών παραδοσιακών προϊόντων.

Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, οι εκτάσεις βιολογικής καλλιέργειας στην Ρουμανία καταλαμβάνουν το 2,1% των συνολικών γεωργικών εκτάσεων.

Τα κυριότερα βιολογικά προϊόντα που παράγονται στην Ρουμανία είναι τα σιτηρά (σιτάρι, κριθάρι και βρώμη), ελαιούχα φυτά και κηπευτικά.