Μέχρι 2 Ιουνίου η νέα ρύθμιση για όσους οφείλουν ασφαλιστικές εισφορές

Μέχρι 2 Ιουνίου η νέα ρύθμιση για όσους οφείλουν ασφαλιστικές εισφορές

Οι οφειλέτες ασφαλισμένοι του ΟΓΑ μπορούν να ενταχθούν στην νέα ρύθμιση των 100 δόσεων, η οποία είναι εξαιρετικά συμφέρουσα και λήγει στις 2 Ιουνίου 2015.

Οι ασφαλισμένοι που οφείλουν ασφαλιστικές εισφορές στον Οργανισμό, μπορούν να υποβάλουν άμεσα ηλεκτρονική αίτηση, μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής και να ενταχθούν στην ευνοϊκή ρύθμιση, εκμεταλλευόμενοι τις διατάξεις του Ν.4321/2015.

Η εξόφληση των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών πραγματοποιείται σε 100 μηνιαίες ισόποσες δόσεις, κατά ανώτερο όριο και το ελάχιστο ποσό δόσης ανέρχεται σε 50 €.

Οι ασφαλισμένοι του ΟΓΑ με την ένταξή τους στην νέα ρύθμιση επωφελούνται σημαντικές παροχές από τον Οργανισμό (ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, συμμετοχή στα προγράμματα της Αγροτικής Εστίας κ.α.), κατοχυρώνουν τον ασφαλιστικό τους χρόνο για την λήψη σύνταξης από τον ΟΓΑ καθώς και τη δυνατότητα να τους χορηγηθεί Πιστοποιητικό Οφειλής διάρκειας (1) μήνα, το οποίο επέχει θέση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας.

Σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία, το 50% των ασφαλισμένων του ΟΓΑ που έχουν ανεξόφλητες εισφορές οφείλουν ποσά μέχρι 1.000 €.