Σε διαβούλευση το Εθνικό Σχέδιο για την ενέργεια και το κλίμα

Σε διαβούλευση το Εθνικό Σχέδιο για την ενέργεια και το κλίμα

Σε δημόσια διαβούλευση δόθηκε το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ), από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Το σχέδιο που αναρτήθηκε προς δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, περιγράφει την υπάρχουσα δομή του ενεργειακού τομέα, καθώς και τα προτεινόμενα μέτρα πολιτικής για την επίτευξη των εθνικών ενεργειακών και περιβαλλοντικών στόχων έως το 2030, λαμβάνοντας υπόψιν τις ευρωπαϊκές πολιτικές και δεσμεύσεις.

Σύμφωνα με το Σχέδιο έως το 2030 το μερίδιο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας θα πρέπει να είναι έως 32% ενώ προβλέπεται μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στον αγροτικό τομέα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν στη διαβούλευση εδώ μέχρι και τη Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 15:00.