Σε δημόσια διαβούλευση το Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο για την κυκλική οικονομία

Σε δημόσια διαβούλευση το Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο για την κυκλική οικονομία

Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση τέθηκε το Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο 2018-2019 για την Κυκλική Οικονομία.

Η Κυκλική Οικονομία αποτελεί ευκαιρία και ανάγκη για την Ελλάδα. Μπορεί να αποτελέσει καταλύτη για την παραγωγική ανασυγκρότηση και έχει σαφή περιφερειακή διάσταση. Στηρίζεται στην ορθή αξιοποίηση των πόρων, στην ιδέα της ανακύκλωσης – επαναχρησιμοποίησης και στο μοντέλο της βιομηχανικής συμβίωσης. Επιδιώκει και ενθαρρύνει τη χρήση δευτερογενών υλικών και αποβλήτων ως παραγωγικών πόρων και χρήσιμων υλικών, προσδίδοντας μια αειφορική διάσταση στο παραγωγικό μοντέλο.

Η κυκλική οικονομία τροφοδοτεί τον πρωτογενή και τον δευτερογενή τομέα της οικονομίας, στηρίζεται στην οικονομία της γνώσης και της εξειδίκευσης,  αξιοποιεί και σέβεται τους φυσικούς και περιβαλλοντικούς πόρους, μειώνει την εξάρτηση από τις εισαγωγές, δημιουργεί θέσεις εργασίας και είναι απολύτως συμβατή με τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και την κοινωνική οικονομία.

Στις δράσεις που προβλέπονται στο Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο 2018-2019 περιλαμβάνονται:

  • Κανονιστικές και νομοθετικές ρυθμίσεις για την ενίσχυση της Κυκλικής Οικονομίας και την άρση γραφειοκρατικών εμποδίων.
  • Χρηματοδότηση και παροχή κινήτρων ενίσχυσης της Κυκλικής Οικονομίας.
  • Βελτίωση της γνώσης και διασύνδεση της επιχειρηματικότητας και της κοινωνικής οικονομίας με την τεχνολογική καινοτομία.
  • Διοίκηση και υποστήριξη του σχεδίου

Συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 26 Ιουνίου 2018 εδώ.