Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για τις υπαίθριες αγορές – Ποιοι δικαιούνται άδεια παραγωγού

Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για τις υπαίθριες αγορές – Ποιοι δικαιούνται άδεια παραγωγού

Τέθηκε χθες σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου με τίτλο «Πλαίσιο λειτουργίας υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων» ώστε κάθε ενδιαφερόμενος να υποβάλλει σχόλια και παρατηρήσεις, οι οποίες θα ληφθούν υπόψη κατά την κατάρτιση του τελικού κειμένου του νομοσχεδίου.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 14:00.

Οι δικαιούχοι άδειας παραγωγού

Η άδεια Παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου χορηγείται σε:

  • φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι επαγγελματίες αγρότες
  • αγροτικούς συνεταιρισμούς, γυναικείους συνεταιρισμούς, ομάδες παραγωγών και οργανώσεις παραγωγών αποκλειστικά για τη διάθεση προϊόντων των μελών τους.

Η άδεια είναι προσωποπαγής και χορηγείται στους δικαιούχους για την πώληση αποκλειστικά ιδιοπαραγόμενων προϊόντων.

α. Επαγγελματίες αγρότες

Τα φυσικά πρόσωπα επαγγελματίες αγρότες δύνανται να δραστηριοποιούνται σε πάσης μορφής υπαίθριες αγορές, καθώς και στο Στάσιμο και Πλανόδιο Εμπόριο. Κάθε δικαιούχος παραγωγικής άδειας δικαιούται να κατέχει άδεια μίας μόνο μορφής υπαιθρίου εμπορίου, ήτοι Λαϊκής Αγοράς ή Στάσιμου Εμπορίου ή Πλανόδιου Εμπορίου.

Οι παραγωγοί πωλητές δύνανται να υποβοηθούνται ή να αναπληρώνονται από τη σύζυγο ή τα τέκνα τους, εφόσον αυτοί δεν κατέχουν άδεια υπαίθριου εμπορίου, χωρίς επιπρόσθετες διατυπώσεις πέραν της απλής δήλωσης στον αρμόδιο φορέα.

Οι μισθωμένες από τον παραγωγό καλλιεργούμενες εκτάσεις επιτρέπεται να βρίσκονται μόνο εντός των γεωγραφικών ορίων της Περιφερειακής Ενότητας της μόνιμης κατοικίας του ή σε όμορη Περιφερειακή Ενότητα, εκτός εάν πρόκειται για όσπρια, ρύζι ή ξηρούς καρπούς ή προϊόντα Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π.) ή Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (Π.Γ.Ε.).

β. Συνεταιρισμοί και Ομάδες Παραγωγών

Οι αγροτικοί συνεταιρισμοί, γυναικείοι συνεταιρισμοί, ομάδες και οργανώσεις παραγωγών μπορούν να δραστηριοποιούνται μόνο σε οργανωμένες αγορές, όπως Λαϊκές Αγορές και Αγορές Καταναλωτών.
Κάθε Συνεταιρισμός, Ομάδα ή Οργάνωση Παραγωγών δικαιούται μία άδεια Λαϊκής Αγοράς ανά 20 μέλη και όχι παραπάνω από 10 άδειες, κάθε γυναικείος συνεταιρισμός μία άδεια ανά 10 μέλη και όχι παραπάνω από δύο άδειες. Τα προϊόντα που διατίθενται από τους Συνεταιρισμούς υποχρεωτικά συνοδεύονται από παραστατικά στοιχεία, από τα οποία αποδεικνύεται από ποιόν παραγωγό προέρχονται τα είδη. Ειδικά για τους γυναικείους συνεταιρισμούς η πρώτη ύλη των παραγόμενων προϊόντων δεν απαιτείται να είναι ιδίας παραγωγής των μελών του.

Τα μέλη των Συνεταιρισμών και των Ομάδων Παραγωγών που δραστηριοποιούνται μεμονωμένα στο υπαίθριο εμπόριο θα πρέπει να μπορούν να αποδεικνύουν ανά πάσα στιγμή στα ελεγκτικά όργανα του παρόντος ότι εμπορεύονται μόνο το 20% των παραγόμενων ποσοτήτων τους και ότι το 80% αυτών παραδίδεται στο Συνεταιρισμό ή την Ομάδα Παραγωγών.

Συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση εδώ.