Σε δημόσια διαβούλευση η εμπορία και διακίνηση των ακτινιδίων

Σε δημόσια διαβούλευση η εμπορία και διακίνηση των ακτινιδίων

Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση τέθηκε το σχέδιο Υπουργικής Απόφασης σχετικά με τη ρύθμιση θεμάτων εμπορίας και διακίνησης των ακτινιδίων.

Το Σχέδιο περιλαμβάνει τεχνικές λεπτομέρειες ελέγχου τήρησης των εμπορικών προδιαγραφών ποιότητας σε νωπά ακτινίδια σύμφωνα με την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία και ιδίως ως προς τις ελάχιστες απαιτήσεις ωρίμασης των ακτινιδίων για κάθε στάδιο διακίνησης και εμπορίας τους στην εγχώρια αγορά, εξαγωγών/εισαγωγών προς/από τρίτες χώρες και αποστολής/παραλαβής προς/από την Ε.Ε.

Κατάθεση σχολίων και απόψεων μέχρι την Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 15:00 εδώ.