Σε εμβρυακό στάδιο οι διαδικτυακές πωλήσεις τροφίμων στη Γερμανία

Σε εμβρυακό στάδιο οι διαδικτυακές πωλήσεις τροφίμων στη Γερμανία

Οι διαδικτυακές πωλήσεις γενικά τροφίμων στη Γερμανία βρίσκονται ακόμα σε εμβρυακό στάδιο, καταλαμβάνοντας λιγότερο από το 1% του συνολικού κύκλου πωλήσεων τροφίμων, όταν στη Γαλλία είναι 4,3%, στη Μ. Βρετανία 6% και στη Νότια Κορέα 13%.

Βασικότεροι λόγοι είναι η καλή κάλυψη της αγοράς από τα super markets, ο υψηλός ανταγωνισμός τιμών και οι υψηλές απαιτήσεις των καταναλωτών (ανάγκη για πλήρη γνώση των προσφερόμενων ποιοτήτων, ποσοτήτων και τιμών, η τιμή θα πρέπει να είναι χαμηλότερη της τιμής στο super market, η διαδικασία θα πρέπει να είναι ευκολότερη από την επίσκεψη στο super market).

Πολλές εταιρείες όμως προετοιμάζονται για την κατάκτηση της εν λόγω αγοράς, όπως η Deutsche Post (μεταφορά προϊόντων φρέσκων με την επωνυμία allyouneedfresh αναλαμβάνοντας διαδικασίες μεταφοράς προς τον τελικό παραλήπτη) και η DHL (υπηρεσίες delivery express εντός 90 λεπτών από την παραγγελία).

Ο τομέας των βιολογικών τροφίμων αντιμετωπίζει δυσκολίες προσαρμογής του στην διαδικτυακή πώληση αφού αυτή θα προϋπέθετε ψύξη τροφίμων, διαδικασία ασύμβατη με το βιολογικό χαρακτήρα του προϊόντος. Επιπλέον πολλές εταιρείες βιολογικών προϊόντων στην προσπάθεια τους να διατηρήσουν την επαφή με τον τελικό καταναλωτή αποστασιοποιούνται τέτοιων μεθόδων.

Στη Γερμανία λειτουργεί το project Βio123, το οποίο απευθύνεται αποκλειστικά σε ιδιοκτήτες καταστημάτων βιολογικών τροφίμων, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να επιλέξουν τα προϊόντα για το κατάστημά τους από συγκεκριμένη διαδικτυακή πλατφόρμα.

Σύμφωνα με μελέτη μέχρι το 2020 εκτιμάται ότι ο διαδικτυακός κύκλος πωλήσεων των τροφίμων θα κυμανθεί μεταξύ 0,5% – 1,8%.

Το 2015 ο διαδικτυακός κύκλος πωλήσεων εκτιμάται ότι ανήλθε σε περίπου 70,2 εκ ευρώ, μειωμένος κατά 2,5% έναντι του 2014, ενώ το οκτάμηνο 2016 ανήλθε σε 47,7 εκ. ευρώ (400.000 ευρώ περισσότερα από το οκτάμηνο 2015).