Σε ετοιμότητα η Συντονιστική Επιτροπή των φορέων κατά της εκτροπής του Αχελώου

Σε ετοιμότητα η Συντονιστική Επιτροπή των φορέων κατά της εκτροπής του Αχελώου

Με την συμμετοχή όλων των μελών της συνεδρίασε την Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2020 στο Δημαρχείο Αγρινίου η Συντονιστική Επιτροπή των φορέων του Νομού Αιτωλοακαρνανίας κατά της εκτροπής του Αχελώου ποταμού στη Θεσσαλία.

Αντικείμενο της συνεδρίασης ήταν οι πρόσφατες επιχειρούμενες κυβερνητικές μεθοδεύσεις προκειμένου να απεμπλακούν τα έργα και να επιτευχθεί η εκτροπή του Αχελώου ποταμού στην Θεσσαλία.

Η χρησιμότητα και η σκοπιμότητα της έχει αποκλειστεί εντελώς μέσα από τα αναθεωρημένα σχέδια διαχείρισης των λεκανών απορροής υδάτων της Δυτικής Στερεάς Ελλάδος και Θεσσαλίας τα οποία είναι σε ισχύ από τον Ιανουάριο του 2018 στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι μικροκομματικές της μεθοδεύσεις και οι ανεδαφικές της πρακτικές μέσα από τις οποίες πορεύτηκε τα προηγούμενα χρόνια απείλησαν να διχάσουν δυο από τις πιο παραγωγικές περιοχές της πατρίδας μας, τη στιγμή που ο έντονος ανταγωνισμός και η κλιματική αλλαγή απειλούν με στραγγαλισμό τον πρωτογενή τομέα παραγωγής της χώρας μας.

Mε ομόφωνο τρόπο τα μέλη της επιτροπής επαναδιατύπωσαν εκ νέου την πάγια και κατηγορηματική τους θέση όσο άφορα την οριστική και αμετάκλητη ματαίωση της εκτροπής όπως ισχύει σήμερα, καλώντας συγχρόνως την κυβέρνηση όπως:

Να σταματήσει άμεσα κάθε συζήτηση και κάθε μεθόδευση στην κατεύθυνση της εκτροπής του Αχελώου στη Θεσσαλία δεδομένου ότι πέραν των άλλων αντιτίθεται στον σεβασμό των δικαστικών αποφάσεων του ΣΤΕ αλλά και στην νομιμότητα των αναθεωρημένων σχεδίων διαχείρισης υδάτων των λεκανών απορροής Θεσσαλίας και Δυτικής Στερεάς Ελλάδος.

Να προβεί στην οριστική εγκατάλειψη όλων των τεχνικών παρεμβάσεων που έχουν πραγματοποιηθεί στην ευρύτερη περιοχή για την εκτροπή και σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς να δρομολογήσει τις απαραίτητες διαδικασίες για την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος πριν είναι ήδη αργά.

Να προχωρήσει στη σύνταξη και στην υλοποίηση ενός Εθνικού σχεδίου χρήσης των υδάτινων πόρων της πατρίδας μας εισάγοντας καινοτόμους μεθόδους διαχείρισης, προστατεύοντας με αυτό τον τρόπο τόσο τους χρήστες τους, όσο και το φυσικό περιβάλλον.

Να εφαρμόσει άμεσα τις πολιτικές και τις παρεμβάσεις που υιοθετούν τα αναθεωρημένα σχέδια διαχείρισης, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στην εξεύρεση διαχρονικών και αξιόπιστων λύσεων σε ότι αφορά την άρδευση των λεκανών απορροής Θεσσαλίας και Δυτικής Στερεάς Ελλάδος.

Να συνδράμει με κάθε μέσο και τρόπο στην ενημέρωση-πληροφόρηση του αγροτικού κόσμου της χώρας σχετικά την εφαρμογή προηγμένων μεθόδων καλλιεργειών που απαιτούν σαφώς μικρότερες ποσότητες υδάτων και προσδίδουν μεγαλύτερα ωφελήματα στους παραγωγούς.

Πέραν αυτών η Συντονιστική Επιτροπή καλεί τους Βουλευτές Αιτωλοακαρνανίας τα πολιτικά κόμματα, την Αυτοδιοίκηση και όλους τους φορείς της περιοχής να πάρουν άμεσα ξεκάθαρη θέση και να συνταχθούν μαζί της στον αγώνα μέχρι την οριστική αποτροπή του εγκλήματος της εκτροπής.

Επίσης και σε κάθε περίπτωση η Συντονιστική Επιτροπή σε συνεργασία με τους νομικούς της παραστάτες και τους τεχνικούς της συμβούλους βρίσκεται σε ετοιμότητα προκειμένου να αντιμετωπίσει άμεσα κάθε πιθανή απόπειρα παραβίασης της νομιμότητας και καταστρατήγησης των νόμων της χώρας μας που θα οδηγούσαν στο έγκλημα της εκτροπής του Αχελώου ποταμού στην Θεσσαλία.

Πηγή: Αγροτικός Συνεταιρισμός – ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ