Σε εξέλιξη ο πρώτος διαγωνισμός για την ιδιωτική αποθεματοποίηση ελαιολάδου

Σε εξέλιξη ο πρώτος διαγωνισμός για την ιδιωτική αποθεματοποίηση ελαιολάδου

Άνοιξε σήμερα ο πρώτος διαγωνισμός για την ιδιωτική αποθεματοποίηση στον τομέα του ελαιολάδου. Επιχειρήσεις από Ελλάδα, Ισπανία, Γαλλία, Κροατία, Ιταλία, Κύπρος, Μάλτα, Πορτογαλία και Σλοβενία μπορούν να υποβάλλουν προσφορές έως τις 26 Νοεμβρίου.

Το καθεστώς ιδιωτικής αποθεματοποίησης καλύπτει το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, το παρθένο ελαιόλαδο και το λαμπάντε.

Η ενίσχυση χορηγείται για χύμα ελαιόλαδα και για ποσότητες μεγαλύτερες από 50 τόνους οι οποίες και παραμένουν σε αποθεματοποίηση για τουλάχιστον 180 ημέρες.

Αυτός ο διαγωνισμός είναι ο πρώτος από τους τέσσερις κατ ‘ανώτατο όριο. Το μέγιστο μοναδιαίο ποσό ενίσχυσης για την αποθήκευση ελαιολάδου καθορίζεται από κάθε διαγωνισμό.

Το μέτρο της ιδιωτικής αποθεματοποίησης ελαιολάδου αποφασίστηκε λόγω της μεγάλης προσφοράς ελαιολάδου η οποία οδήγησε τους τελευταίους μήνες  σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές  σε Ισπανία, Ελλάδα και Πορτογαλία. Για παράδειγμα, η τιμή του ισπανικού έξτρα παρθένου ελαιολάδου ήταν 33% χαμηλότερη από τον πενταετή μέσο όρο και αντίστοιχα η τιμή του ελληνικού παρθένου ελαιολάδου ήταν 13,5% χαμηλότερη.

Ταυτόχρονα, τα υψηλά αποθέματα σε επίπεδο ΕΕ (859.000 τόνοι) σε συνδυασμό με τη μέση παραγωγή που αναμένεται για το 2019/20, δημιουργούν έντονες πιέσεις στην αγορά ελαιολάδου.