Σε ποιες περιπτώσεις είναι υποχρεωτικό το βιβλίο απασχολούμενων σε αγροτικές εργασίες

Σε ποιες περιπτώσεις είναι υποχρεωτικό το βιβλίο απασχολούμενων σε αγροτικές εργασίες

Βιβλίο στο οποίο θα αναγράφονται οι ώρες αγροτικής εργασίας του προσωπικού και θα θεωρείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, θα έχουν την υποχρέωση να τηρούν οι εργοδότες στο χώρο εργασίας, σύμφωνα με τροπολογία που κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας, με την προτεινόμενη διάταξη καθίσταται υποχρεωτική η τήρηση «Βιβλίου Ημερήσιων Δελτίων Απασχολούμενου προσωπικού σε αγροτικές εργασίες και αλιεία» από τους εργοδότες για τους μισθωτούς με σχέση ή σύμβαση εργασίας σε αγροτικές εργασίας και στην αλιεία.

Συγκεκριμένα, η υποχρέωση τήρησης του Βιβλίου ισχύει για τις ακόλουθες κατηγορίες:

α. Αλιεργάτες με σχέση ή σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε έναν ή περισσότερους εργοδότες, συμπεριλαμβανομένων των αλιεργατών πολιτών τρίτων χωρών, που ασφαλίζονται στον ΕΦΚΑ.

β. Μετακλητοί πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι προσκαλούνται από εργοδότες με σκοπό την απασχόληση σε αγροτικές εργασίες και ασφαλίζονται στον ΕΦΚΑ.

Η σύνδεση της εργασίας με τις καιρικές συνθήκες και η μη δυνατότητα τήρησης σταθερού λογιστηρίου καθημερινά για την παρακολούθηση των εργασιών αυτών, επιτάσσουν την ανάγκη να βρεθεί ένας εναλλακτικός τρόπος αποτύπωσης των παραπάνω εργασιακών σχέσεων. Η συμπλήρωση του Βιβλίου θα γίνεται πριν από την έναρξη εργασίας του απασχολούμενου προσωπικού.

Πρόστιμα

Σε περίπτωση μη αναγραφής του απασχολούμενου προσωπικού, επιβάλλονται κυρώσεις σε βάρος του εργοδότη για αδήλωτη εργασία. Επίσης, σε κάθε υπόχρεο, που δεν θεωρεί, δεν τηρεί ή δεν επιδεικνύει για οποιονδήποτε λόγο στα αρμόδια όργανα ελέγχου το Βιβλίο, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 300 ευρώ.