Εμφάνιση σεπτόριας σε καλλιέργειες σιτηρών

Συναγερμός έχει σημάνει, σύμφωνα με πληροφορίες, τις τελευταίες μέρες στους παραγωγούς σιτηρών καθώς, η ασθένεια σεπτόρια έχει κάνει την εμφάνισή της, πλήττοντας τις καλλιέργειες.

Ήδη οι παραγωγοί κινούνται στην κατεύθυνση καταπολέμησής της με ψεκασμούς, καθώς οι βροχοπτώσεις και οι χαμηλές θερμοκρασίες ευνοούν την εξάπλωσή της.

Η σεπτόρια είναι μια ασθένεια των σιτηρών. Οι μύκητες του γένους Septoria προσβάλλουν τα στάχυα, το κολεόπτυλο, τα φύλλα, τον φυλλικό κόλπο και τα στελέχη. Στην αρχή βρίσκονται τα παθογόνα σε μικρούς και αργότερα σε μεγάλους ενιαίους καφέ λεκέδες και μικρά μαύρα στίγματα.

Όταν η προσβολή είναι μεγάλη είναι απαραίτητη η καταπολέμηση με μυκητοκτόνα, γιατί εμποδίζεται η φωτοσύνθεση κι έτσι μειώνεται η απόδοση των φυτών.

ΠΑΣΕΓΕΣ