Σερβική αγορά: Καλές προοπτικές για τα ελληνικά γαλακτοκομικά προϊόντα

Η σερβική αγορά γαλακτοκομικών προϊόντων είναι πολύ ανεπτυγμένη και, κατά κύριο λόγο, βασίζεται στην εγχώρια παραγωγή η οποία, με τη σειρά της, αξιοποιεί την πλούσια παραγωγή γάλακτος. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι, το 2012, στη Σερβία παρήχθησαν 1.442 εκ. λίτρα αγελαδινού, 15 εκ. λίτρα κατσικίσιου και 11 εκ. λίτρα πρόβειου γάλακτος.

Η γαλακτοβιομηχανία της Σερβίας θεωρείται πολύ σημαντικός τομέας της εθνικής οικονομίας και, για το λόγο αυτό, προστατεύεται ισχυρά μέσω δασμολογικών και μη εμποδίων.

Η σερβική αγορά θεωρείται πολλά υποσχόμενη για τα ελληνικά γαλακτοκομικά προϊόντα, ιδίως λόγω των κάτωθι παραμέτρων:

  • Η απελευθέρωση, έστω και τμηματικά, της σερβικής αγοράς, από το 2014 και μετά, θα καταστήσει λιγότερο κοστοβόρες τις διαδικασίες εξαγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων στη Σερβία.
  • Τα γαλακτοκομικά προϊόντα κατέχουν υψηλή θέση στις διατροφικές συνήθειες των Σέρβων πολιτών.
  • Τα ελληνικά γαλακτοκομικά προϊόντα είναι οικεία στους Σέρβους πολίτες, δεδομένου ότι μεγάλος αριθμός Σέρβων τουριστών επισκέπτεται παραδοσιακά τη χώρα μας.

Οι σερβικές εισαγωγές γαλακτοκομικών προϊόντων, το 2012, ανήλθαν σε $ 56,0 εκ., έναντι $ 55,6 εκ., το 2011 (αύξηση 0,6%).

Κυριότεροι προμηθευτές της σερβικής αγοράς ήταν η Βοσνία-Ερζεγοβίνη (21,5%), η Γερμανία (17,9%), η Πολωνία (12,3%), η Κροατία (9,2%) και η Π.Γ.Δ.Μ. (6,1%).

Η κυριότερη ομάδα γαλακτοκομικών προϊόντων που εισήγαγε η Σερβία, το 2012, ήταν «γάλα και κρέμα και γαλακτοκομικά προϊόντα, εκτός από βούτυρο και τυρί», η αξία των οποίων ανήλθε σε $ 37,4 εκ., ήτοι 66,8% των συνολικών εισαγωγών γαλακτοκομικών προϊόντων της χωρας, παρουσίαζοντας αύξηση 8,3%, σε σχέση με το 2011 ($ 34,5 εκ. και 62,1% του συνόλου).

Επίσης, το κυριότερο προϊόν που εισήγαγε η Σερβία, το 2012, ήταν «γάλα και κρέμα, περιεκτικότητας σε λίπη που υπερβαίνει το 1% κ.β., αλλά δεν υπερβαίνει το 6% κ.β.», η αξία του οποίου ανήλθε σε $ 10,7 εκ (19,1% των συνολικών σερβικών εισαγωγών γαλακτοκομικών προϊόντων), έναντι $ 7,2 εκ. (13,0%), το 2011 (αύξηση 47,8%).

Το 2012, η χώρα μας ήταν ο 13ος κατά σειρά σημαντικότερος εμπορικός εταίρος της Σερβίας, όσον αφορά στα γαλακτοκομικά προϊόντα, με διμερείς συναλλαγές αξίας $ 1,9 εκ., έναντι $ 1,1 εκ., το 2011 (αύξηση 77,5%), οι οποίες κάλυψαν το 1,3% του συνόλου, έναντι 0,.7%, το 2011.

Οι σερβικές εξαγωγές γαλακτοκομικών προϊόντων στην Ελλάδα αντιπροσωπεύουν το 34,4% του συνολικού έγκου εμπορίου ($ 0,7 εκ.), ενώ οι σερβικές εισαγωγές ελληνικών γαλακτοκιμικών προϊόντων αντιπορσωπεύουν το υπόλοιπο 65,6% ($ 1,3 εκ.).

Συνεπώς, το 2012, το διμερές εμπορικό ισοζύγιο είναι πλεονασματικό κατά $ 0,6 εκ. για τη χώρα μας και, μάλιστα, σε σύγκριση με το 2011, οπότε και διαμορφώθηκε σε $ 0,4 εκ., παρουσιάζεται διευρυμένο κατά 48,4%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, κατά την πάροδο της πενταετίας 2008-2012, έχει υπερτετραπλασιαστεί ο όγκος του διμερούς ελληνο-σερβικού εμπορίου γαλακτοκομικών προϊόντων (αύξηση 347,6%).

Σημειώνεται ότι η Σερβία εξάγει γαλακτοκομικά προϊόντα στην Ελλάδα, μόλις κατά την τελευταία τριετία (2010-2012) και, κατά τη χρονική αυτή περίοδο, οι σερβικές εξαγωγές έχουν αυξηθεί κατά 45,9%.

Η μοναδική σερβική ομάδα γαλακτοκομικών προϊόντων που εξάγεται στην Ελλάδα είναι «γάλα και κρέμα & προϊόντα γάλακτος, εκτός από βούτυρο και τυρί».

Η χώρα μας απετέλεσε τον 12ο κυριότερο προμηθευτή γαλακτοκομικών προϊόντων της σερβικής αγοράς, εξάγοντας προϊόντα ύψους $ 1,3 εκ., έναντι $ 0,7 εκ., το 2011 (αύξηση 69,5%), και καλύπτοντας το 2,3% των αντίστοιχων σερβικών εισαγωγών, έναντι 1,3%, το 2011.

Σημειώνεται ότι, κατά την πενταετία 2009-2012, η αξία των σερβικών εισαγωγών γαλακτοκομικών προϊόντων έχει σχεδόν τριπλασιαστεί (αύξηση 192,8%).

Η κυριότερη ομάδα ελληνικών γαλακτοκομικών προϊόντων που εισάγεται στη Σερβία είναι «γάλα και κρέμα & προϊόντα γάλακτος, εκτός από βούτρο και τυρί», η οποία καταλαμβάνει το 94,6% των συνολικών σερβικών εισαγωγών ελληνικών γαλακτοκομικών προϊόντων. Το υπόλοιπο 5,4% αντιστοιχεί σε προϊόντα της ομάδας «τυρί & πηγμένο γάλα».