Η σήμανση των επεξεργασμένων βιολογικών τροφίμων

Η σήμανση των επεξεργασμένων βιολογικών τροφίμων

Πέρα των διατάξεων περί σήμανσης γενικά των τροφίμων, η ευρωπαϊκή νομοθεσία ορίζει με λεπτομέρειες τη σήμανση των επεξεργασμένων βιολογικών τροφίμων.

Επεξεργασμένα προϊόντα, τα οποία σε ποσοστό 95% του βάρους τους προέρχονται από οικολογική καλλιέργεια μπορούν να φέρουν στην ονομασία τους τη λέξη «βιολογικό», πχ. βιολογικό γιαούρτι ή βιολογικό ψωμί.

Σε βιολογικά προϊόντα μπορούν να υπάρχουν συμβατικά συστατικά γεωργικής προέλευσης, μόνον εφόσον αυτά συγκαταλλέγονται στο παράρτημα ΙΧ της Οδηγίας ΕΚ/889/2008.

Επιπλέον υφίστασται υποχρέωση για τα συστατικά βιολογικής προέλευσης:

  • να υπάρχει σήμανση (πχ. αστερίσκος) δίπλα στο εν λόγω συστατικό, ώστε υπό μορφή υποσημείωσης στο κάτω μέρος της ετικέττας να αναγράφεται η ένδειξη «οικολογικής προέλευσης».
  • Να υπάρχει επί της ετικέτας ο κωδικός αριθμός της Αρχής Ελέγχου.
  • Να τοποθετείται το λογότυπο της ΕΕ επί της ετικέτας
  • Να αναφέρεται ο τόπος παραγωγής των γεωργικών συσταστικών του προϊόντος με την ένδειξη «γεωργική παραγωγή ΕΕ» ή «γεωργική παραγωγή εκτός ΕΕ» ή «Ελλάδα».

Σε περίπτωση που επεξεργασμένα τρόφιμα περιέχουν βιολογικά συστατικά γεωργικής προέλευσης σε ποσοστό λιγότερο από το 95% του βάρους τους, τότε δύνανται να χρησιμοποιήσουν την ένδειξη «βιολογικό», μόνο στο σημείο εκείνο της ετικέτας όπου αναγράφονται τα εν λόγω συστατικά του προϊόντος. Δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν την λέξη «βιολογικό» στην ονομασία του προϊόντος αλλά ούτε μπορούν να κάνουν χρήση του λογότυπου.

Σε αυτήν την περίπτωση το προϊόν οφείλει να προέρχεται σε σημαντικό βαθμό από συστατικά γεωργικής παραγωγής (δεν λαμβάνονται υπόψιν η προσθήκη νερού και μαγειρικού άλατος), τα συστατικά που χρησιμοποιούνται πρέπει να αναφέρονται στην Οδηγία ΕΚ /889/2008 και δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ένα συστατικό σε βιολογική και μη βιολογική μορφή στο ίδιο τρόφιμο.

Επιπλέον κατά την αναγραφή των συστατικών πρέπει να φαίνεται ποια είναι βιολογικής προέλευσης, η αναγραφή της ονομασίας και της περιεκτικότητάς τους να γίνεται με την ίδια γραμματοσειρά, ιδίου χρώματος και μεγέθους για όλα τα συτατικά και να αναγράφεται ο κωδικός αριθμός της Αρχής Ελέγχου.