Σημαντική αύξηση στις εξαγωγές θερινών φρούτων

Σημαντική αύξηση στις εξαγωγές θερινών φρούτων

Συνεχίζονται με αυξημένους ρυθμούς και με καλές προοπτικές και τιμές ανταποκρινόμενες σε αυτές των καταναλωτικών αγορών οι εξαγωγές θερινών φρούτων:

  • Ροδάκινα: + 70 %
  • Βερυκόκκα: + 142%
  • Νεκταρινια: +203%

Στους ίδιους ρυθμούς και τα καρπούζια και πεπόνια.

Οι συνεχιζόμενες αυξητικές τάσεις στις εξαγωγές των χειμερινών φρούτων και λαχανικών παρατηρούνται και στα θερινά φρούτα, έναντι των αντίστοιχων περσινών και οφείλονται και στην πρωιμότερη συγκομιδή φέτος.

Οι προοπτικές παρά την μειωμένη κατανάλωση που παρατηρείται είναι ευοίωνες  και εάν η προσφορά συνεχίσει να ανταποκρίνεται στην ζήτηση, θα καταστεί δυνατή η  διατήρηση του κατακτηθέντος μεριδίου στις καταναλωτικές αγορές  από το εξαγωγικό μας εμπόριο.