Σημαντική αύξηση της παραγωγής μελιού στην Ε.Ε. – Η συμβολή των μελισσοκομικών προγραμμάτων

Σημαντική αύξηση της παραγωγής μελιού στην Ε.Ε. – Η συμβολή των μελισσοκομικών προγραμμάτων

Κατά 16% αυξήθηκε η παραγωγή μελιού στην Ε.Ε. το διάστημα 2014 – 2018, σύμφωνα με έκθεση που δημοσίευσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αφορά την υλοποίηση των μελισσοκομικών προγραμμάτων της ΕΕ.

Σύμφωνα με την έκθεση, στην ΕΕ υπάρχουν 17,5 εκατ. κυψέλες, τις οποίες διαχειρίζονται 650.000 μελισσοκόμοι που παρήγαγαν 280.000 τόνους μελιού το 2018.

Η μελισσοκομία ασκείται σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός μελιού παγκοσμίως.

Τα χρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά προγράμματα

Η ΕΕ συγχρηματοδοτεί μελισσοκομικά προγράμματα τριετούς διάρκειας. Κατά την τριετία 2017-2019, η ενωσιακή χρηματοδότηση ανήλθε σε 36 εκατ. ευρώ και συμπληρώθηκε με εθνικούς πόρους ίσης αξίας.

Για την περίοδο 2020-2022, η ετήσια συνεισφορά της ΕΕ αυξήθηκε από 36 εκατ. € σε 40 εκατ. €. Ο προϋπολογισμός που κατανέμεται στο κάθε κράτος μέλος βασίζεται στον αριθμό των κυψελών που κοινοποιούνται στην ΕΕ.

Το 2018, από τα οκτώ επιλέξιμα μέτρα για μελισσοκομικά προγράμματα, η τεχνική βοήθεια (για παράδειγμα καταρτίσεις, υποστήριξη για αγορά τεχνικού εξοπλισμού και στήριξη των νέων μελισσοκόμων) και η καταπολέμηση των εισβολέων των κυψελών έλαβαν συνδυαστικά το μεγαλύτερο μέρος της διαθέσιμης χρηματοδότησης, περίπου 60 %.

Η ανανέωση των κυψελών και η παροχή βοήθειας για τη διαχείριση της μετακίνησης των κυψελών κατά την περίοδο ανθοφορίας, συνδυαστικά αντιπροσώπευαν πάνω από το 30 % του προϋπολογισμού.

Βρείτε σημαντικά στοιχεία για το μελισσοκομικό κλάδο στην Ε.Ε. και στα κράτη μέλη εδώ.