ΙΕΛΚΑ: Σημαντική η επίδραση των εκπτώσεων στον τελικό καταναλωτή

ΙΕΛΚΑ: Σημαντική η επίδραση των εκπτώσεων στον τελικό καταναλωτή

Σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ) σε μεγάλες αλυσίδες σουπερμάρκετ στην Ελλάδα, την περίοδο Ιανουάριο-Σεπτέμβριος 2014, κατά μέσο όρο ο καταναλωτής εξοικονόμησε περίπου 15%, με συνολική εξοικονόμηση 680 εκατ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί κατά μέσο όρο σε πάνω από 160 ευρώ όφελος ετησίως ανά νοικοκυριό.

Η ποσοστιαία μέση έκπτωση στα μεγάλα σουπερμάρκετ αυξήθηκε από 12,8% το 2013 σε 15,4% το 2014. Άρα με πραγματική μείωση τιμών για τις εξεταζόμενες κατηγορίες το 2014 σε σχέση με το 2013 ήταν της τάξης του 3,5%

 

Χωρίς τίτλοΟ πίνακας 1 παρουσιάζει τα βασικά ευρήματα της μελέτης. Συγκεκριμένα παρουσιάζει για κάθε μία από τις κατηγορίες προϊόντων την μέση τιμή πριν και μετά την πραγματοποίηση των εκπτώσεων. Οι εκπτώσεις περιλαμβάνουν ενέργειες οι οποίες διαφοροποιούν την εκάστοτε τιμή ραφιού είτε με ποσοστιαία ή ποσοτική έκπτωση, είτε αν αφορούν προϊόν είτε σύνολο κατηγορίας, είτε με sticker στο προϊόν, είτε με κουπόνι από τον εκάστοτε προμηθευτή.

Οι μεγαλύτερες εξοικονομήσεις εμφανίζονται στο αλεύρι για όλες τις χρήσεις με 22% και στα ζυμαρικά με 22%.