Οι σημαντικότερες αλυσίδες πώλησης βιολογικών προϊόντων στη Γερμανία

Οι σημαντικότερες αλυσίδες πώλησης βιολογικών προϊόντων στη Γερμανία

Σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιεύσιμα στοιχεία, οι σημαντικότερες αλυσίδες πώλησης βιολογικών προϊόντων για το 2013, ήταν η Denn´s Biomarkt με 130 καταστήματα σε όλη την ΟΔΓ, η Αlnatura με 80 καταστήματα και η Basic με 26 καταστήματα.

Υπάρχουν επίσης οι κάτωθι αλυσίδες, οι οποίες όμως έχουν περιορισμένη γεωγραφική εμβέλεια :

  • η Βio Company με 37 καταστήματα στην ευρύτερη περιοχή Βερολίνου / Βραδεμβούργου,
  • η Super Bio Markt με 22 καταστήματα στη Βόρεια Ρηνανία Βεστφαλία,
  • η Aleco με 14 καταστήματα στη Βρέμη και
  • η Νaturgut με 10 καταστήματα στη Στουτγάρδη.

Η τάση που παρατηρείται στο λιανεμπόριο βιολογικών τροφίμων χαρακτηρίζεται από κλείσιμο μικρών καταστημάτων και άνοιγμα μεγάλων καταστημάτων συνήθως αλυσίδων super markets.

Σήμερα το ήμισυ του κύκλου πωλήσεων βιολογικών προϊόντων στην ΟΔΓ γίνεται από 22 αλυσίδες λιανικού εμπορίου με τουλάχιστοn 5 καταστήματα έκαστη σε ομοσπονδιακό επίπεδο.