Η σημαντικότερη αγορά για το ελληνικό κρασί – Στοιχεία ελληνικών εξαγωγών

Η σημαντικότερη αγορά για το ελληνικό κρασί – Στοιχεία ελληνικών εξαγωγών

Τα προσωρινά στοιχεία των ελληνικών εξαγωγών και εισαγωγών οίνου εξέδωσε η ΕΛΣΤΑΤ για το προηγούμενο έτος 2015, ενώ ταυτόχρονα εξέδωσε και τα οριστικά αντίστοιχα στοιχεία του 2014.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ το 2015 οι συνολικές εξαγωγές οίνου σε ποσότητα παρουσίασαν ανεπαίσθητη κάμψη της τάξης του 0,51% (281.729 HL/2014 έναντι 280.298 HL/2015), με τις εξαγωγές προς χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δείχνουν πτώση της τάξης του 2,64% (237.799 HL/2014 έναντι 231.519 HL/2015) και τις εξαγωγές προς Τρίτες Χώρες να παρουσιάζουν άνοδο με ποσοστό 6,45% (43.930 HL/2014 έναντι 46.764 HL/2015).

Αντίστοιχα, οι μέσες τιμές μονάδος εξαγωγής ανά λίτρο οίνου παρουσιάζουν σταθερότητα το 2015 έναντι του 2014 και ανέρχονται στα €1,92/lt με προορισμό τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ ελαφρά κάμψη κατά 0,52% παρατηρείται στις μέσες τιμές μονάδος εξαγωγής ανά λίτρο προς Τρίτες Χώρες (3,82 €/lt/2014 έναντι 3,80 €/lt/2015).

Η σημαντικότερη αγορά για το ελληνικό κρασί στην ΕΕ η γερμανική, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ παρουσιάζει αύξηση κατ’ αξία (26.382.092 €/2014 – 27.569.597/2015) της τάξης του 4,5% και κατά 1,3% όσον αφορά την ποσότητα. Ελαφρά αύξηση παρατηρείται και στην μέση τιμή εξαγωγής ανά λίτρο κατά 3,16% (1,89 €/lt/2014 έναντι 1,95 €/lt/2015), παρόλ’ αυτά η μέση τιμή παραμένει χαμηλή στοχεύοντας τον παραδοσιακό πληθυσμό των ομογενών καταναλωτών.

Σημαντική άνοδος των εξαγωγών στις ΗΠΑ

Η πλέον αξιοσημείωτη αύξηση εξαγωγών παρατηρείται στην πιο ανταγωνιστική αγορά του κόσμου αυτήν της Β. Αμερικής.

Συγκεκριμένα στην αγορά των ΗΠΑ παρατηρείται σημαντική άνοδος των εξαγωγών σε αξία (8.226.408 €/2014 – 10.503.671 €/2015) της τάξης του 27,68% (!!!), ενώ αξιοσημείωτη είναι και η αύξηση των εξαγωγικών ποσοτήτων κατά 16,22% (1.909.945 lt /2014 – 2.219.653 lt /2015).

Τέλος για την εν λόγω αγορά αξιόλογη είναι και η αύξηση της μέσης τιμής εξαγωγής ανά λίτρο κατά 9,86% (4,31 €/ lt /2014 – 4,73 €/ lt /2015).

Παρόμοια εικόνα παρουσιάζει και η αγορά του Καναδά για το ελληνικό κρασί.

Κατ’ αξία παρατηρείται άνοδος με 15,48% (3.641.386 €/2014 – 4.205.108 €/2015) με τις ποσότητες επίσης ν’ αυξάνουν κατά 6,04% (978.532 lt /2014 – 1.037.658 lt /2015) και την μέση τιμή εξαγωγής να αυξάνει και αυτή κατά 8,9% (3,72 €/ lt /2014 – 4,05 € / lt /2015).

Η ανάπτυξη των εξαγωγών στις χώρες αυτές, οφείλεται κατά πάσα πιθανότητα στην υλοποίηση μεγάλων προγραμμάτων προβολής προώθησης και τεκμηριώνεται από τη ρητορική που έχει αναπτυχθεί στις αγορές αυτές.