Ασπρόμαυρη απεικόνιση στα σήματα ΠΟΠ – ΠΓΕ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

Τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν και σε ασπρόμαυρη απεικόνιση τα σήματα ΠΟΠ (Προϊόν Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης) και ΠΓΕ (Προϊόν Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης) του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ έχουν πλέον όσες επιχειρήσεις το επιθυμούν.

Σύμφωνα με αποφάσεις της αρμόδιας επιτροπής του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας οι επιχειρήσεις που διαθέτουν πιστοποιητικό παραγωγής προϊόντος ΠΟΠ ή ΠΓΕ εκτός των άλλων ενδείξεων (που προβλέπονται τόσο από την ισχύουσα εθνική όσο και από την κοινοτική νομοθεσία), θα μπορούν να χρησιμοποιούν την ασπρόμαυρη απεικόνιση των δύο σημάτων πιστοποίησης του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ ανάλογα, με την κατηγορία των καταχωρισμένων προϊόντων, στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα:

  • στη συσκευασία του προϊόντος
  • στο διαφημιστικό υλικό (έντυπο και ηλεκτρονικό)
  • στα συνοδευτικά έγγραφα

ΠΟΠ