Σιωπηλό Δάσος – Το μήνυμα του Αρκτούρου

Σιωπηλό Δάσος – Το μήνυμα του Αρκτούρου

Η σημασία της βιοποικιλότητας στο φυσικό μας περιβάλλον είναι το θέμα της νέας τηλεοπτικής καμπάνιας επικοινωνίας του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ. Ο κίνδυνος εξαφάνισης πολλών ειδών ζώων και φυτών άλλωστε απειλεί και την εξαφάνιση ολόκληρων οικοσυστημάτων.

Ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ από την ίδρυσή του εργάζεται ακατάπαυστα για την προστασία σημαντικών ειδών δεικτών για το φυσικό περιβάλλον, όπως ο λύκος και η αρκούδα, και για την αειφορική διαχείριση των βιοτόπων τους.