σιτηρα

Σουηδία: Σημαντική μείωση της παραγωγής δημητριακών εξαιτίας της ξηρασίας

Η ξηρασία του περασμένου καλοκαιριού είχε ως αποτέλεσμα τις χαμηλές αποδόσεις σε καλλιέργειες σιτηρών σε πολλά μέρη της Σουηδίας, σύμφωνα με τα στοιχεία της Σουηδικής Στατιστικής Υπηρεσίας.

Μεγάλες εκτάσεις  καλλιεργειών συλλέχθηκαν επίσης σαν ενσίρωμα και όχι σαν δημητριακά.

Βιολογική παραγωγή

Μεγάλη μείωση σημειώθηκε και στην παραγωγή σιτηρών βιολογικής καλλιέργειας η οποία μειώθηκε κατά 38% σε σχέση με το 2017.

Σε επίπεδο χώρας, η απόδοση ανά εκτάριο βιολογικώς καλλιεργούμενου χειμερινού σίτου ήταν κατά 30% μικρότερη το 2018 σε σύγκριση με το 2017. Όσον αφορά το εαρινό σιτάρι, το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 34%, και όσον αφορά το κριθάρι και τη βρώμη, η μείωση ήταν 30% και 40% αντίστοιχα.

Σημαντική πτώση υπήρξε επίσης στην καλλιέργεια βιολογικών φασολιών και της χειμερινής ελαιοκράμβης.

Η απόδοση των βιολογικών φασολιών υπολογίστηκε σε 1,2 τόνους ανά εκτάριο σε επίπεδο χώρας. Αυτό είναι 59% χαμηλότερο από το προηγούμενο έτος, 62% χαμηλότερο από τον μέσο όρο πενταετίας και η μικρότερη απόδοση που αναφέρθηκε στα δεκαπέντε χρόνια συμπερίληψης των φασολιών στις έρευνες σχετικά με την απόδοση των καλλιεργειών.

Τα φασόλια είναι μια καλλιέργεια ευαίσθητη στην ξηρασία και οι ζημιές που προκλήθηκαν από παρασιτικά έντομα των φασολιών ήταν επίσης πιο σοβαρές από ό, τι συνήθως.

Η απόδοση βιολογικής χειμερινής ελαιοκράμβης υπολογίστηκε σε 1.280 κιλά ανά εκτάριο σε επίπεδο χώρας, μειωμένη κατά 45% σε σχέση με το προηγούμενο έτος και κατά 44% σε σύγκριση με τον πενταετή μέσο όρο. Εκτός από την ξηρασία και τη θερμότητα, η βλάβη από τα έντομα δηλώθηκε επίσης ως λόγος για τα χαμηλά επίπεδα συγκομιδής.

Τέλος, η συνολική παραγωγή επιτραπέζιας πατάτας από εκτάσεις με βιολογική καλλιέργεια εκτιμήθηκε σε 35.200 τόνους σε επίπεδο χώρας, που είναι σχεδόν το ίδιο επίπεδο με το 2017, αλλά 41% περισσότερο από το μέσο όρο τα τελευταία χρόνια.