ΒΙΝΤΕΟ. Πλάνα από την σπορά και τη συγκομιδή σιτηρών...

Σπορά και συγκομιδή σιτηρών

ΒΙΝΤΕΟ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς δημητριακών του κόσμου και κατέχει ένα σημαντικό κομμάτι στην εμπορία σιτηρών. Περίπου το 15% των καλλιεργειών σιταριού της ΕΕ εξάγεται ετησίως, ενώ εισάγονται μεγάλες ποσότητες ελαιούχων σπόρων, ζωοτροφών και ρυζιού.

Όσον αφορά την ποσότητα και την έκταση, το σιτάρι είναι μακράν το πιο δημοφιλές δημητριακό που καλλιεργείται στην ΕΕ, σχεδόν στο ήμισυ του συνόλου. Από το υπόλοιπο 50%, περίπου το ένα τρίτο είναι ο αραβόσιτος και το ένα τρίτο κριθάρι. Άλλα δημητριακά που καλλιεργούνται σε μικρότερες ποσότητες περιλαμβάνουν τριτικάλε, σίκαλη, βρώμη και όλυρα (αγριοσίταρο, Triticum spelta).

Σχεδόν τα 2/3 των δημητριακών της ΕΕ χρησιμοποιούνται ως ζωοτροφές, και περίπου το 1/3 για κατανάλωση από τον άνθρωπο. Μόνο το 3% χρησιμοποιείται για την παραγωγή βιοκαυσίμων.

Στο παρακάτω βίντεο παρουσιάζονται διάφορα πλάνα από τη σπορά και τη συγκομιδή σιτηρών.