Στα 72 ευρώ/στρέμμα η συνδεδεμένη ενίσχυση στα ζαχαρότευτλα

Στα 72 ευρώ/στρέμμα η συνδεδεμένη ενίσχυση στα ζαχαρότευτλα

Στα 72 €/στρέμμα καθορίστηκε το ύψος της συνδεδεμένης στήριξης στον τομέα των ζαχαρότευτλων, για το έτος ενίσχυσης 2017.

Να σημειωθεί ότι η έκταση που καλλιεργήθηκε με ζαχάροτευτλα το 2017 ανήλθε σε 62.717 στρέμματα και υπολείπεται κατά ένα μεγάλο ποσοστό της έκτασης αναφοράς που είχε οριστεί στα 133.670 στρέμματα.