Σταματήστε την σπατάλη των απορριμμάτων!

ΒΙΝΤΕΟ

Η τελευταία φάση της εκστρατείας «Generation Awake» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επικεντρώνεται στις περιβαλλοντικές, οικονομικές, κοινωνικές και προσωπικές συνέπειες της χρήσης των πόρων κατά μη βιώσιμο τρόπο. Στόχος της εκστρατείας είναι να αντιληφθούν οι καταναλωτές τις συνέπειες που έχουν οι καταναλωτικές τους συνήθειες στους φυσικούς πόρους και να εξηγήσει ποια θα είναι τα οφέλη ενός διαφορετικού τρόπου συμπεριφοράς. Επικεντρώνεται γύρω από έναν πλήρως διαλογικό δικτυακό τόπο διαθέσιμο στις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ, στον οποίο χαρακτήρες κινουμένων σχεδίων δείχνουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των καθημερινών αποφάσεων αγοράς.

Παρά τους στόχους για την ανακύκλωση σε επίπεδο ΕΕ και τις επιτυχίες σε ορισμένους τομείς, η Ευρώπη εξακολουθεί να χρησιμοποιεί πολύ λίγο τα απορρίμματά της ως πόρους. Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη που εκπονήθηκε για την Επιτροπή, εκτιμάται ότι η πλήρης εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας για τα απορρίμματα θα έχει ως αποτέλεσμα την εξοικονόμηση 72 δισ. ευρώ ετησίως, την αύξηση κατά 42 δισ. ευρώ του ετήσιου κύκλου εργασιών της ΕΕ στον τομέα της διαχείρισης και της ανακύκλωσης των απορριμμάτων και τη δημιουργία πάνω από 400 000 θέσεων εργασίας έως το 2020.

Στον δικτυακό τόπο της εκστρατείας «Generation Awake» οι επισκέπτες μπορούν να ανακαλύψουν την αξία των απορριμμάτων, να παρακολουθήσουν με ποιους τρόπους τα απορρίμματα, αντί να απορριφθούν, μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, να ανακυκλωθούν, να ανταλλαχθούν και να επισκευαστούν. Μια σχετική με την εκστρατεία σελίδα στο Facebook καλεί τους πολίτες να ανταποκριθούν σε προκλήσεις όπως η μείωση της σπατάλης των τροφίμων και η μείωση της χρήσης νερού. Όλοι μπορούν να συμμετέχουν και όλοι ενθαρρύνονται να διαδώσουν το μήνυμα: τα σκουπίδια που δεν μπορείτε να αποφύγετε μπορούν να γίνουν πολύτιμοι πόροι και η εξοικονόμηση πόρων σημαίνει εξοικονόμηση χρημάτων.

Η εκστρατεία είναι διαμορφωμένη με τρόπο διασκεδαστικό, μεταδίδει ωστόσο ένα σοβαρό μήνυμα: στα απορρίμματα υπάρχουν συχνά πολύτιμα υλικά τα οποία μπορούν να επανεισαχθούν στο οικονομικό σύστημα. Σήμερα, εξαιτίας της κακής διαχείρισης των απορριμμάτων, μια σημαντική ποσότητα των δυνητικά ανακυκλώσιμων πρώτων υλών χάνεται από την οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 2010 η συνολική παραγωγή απορριμμάτων στην ΕΕ ανήλθε σε 2,520 εκατ. τόνους, δηλαδή κατά μέσο όρο 5 τόνοι ανά κάτοικο ετησίως. Με τη μείωση, την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση των απορριμμάτων μπορούμε να συμβάλουμε όλοι σε μια δυναμική οικονομία και ένα υγιές περιβάλλον. Με τον τρόπο αυτόν εξοικονομούνται περιβαλλοντικοί και οικονομικοί πόροι, η Ευρώπη προωθείται προς μια πιο κυκλική οικονομία, στην οποία αξιοποιούνται με την καλύτερη δυνατή απόδοση οι πόροι και τα προϊόντα ύστερα από επισκευή, επαναχρησιμοποίηση, επανακατασκευή και ανακύκλωσή τους.

Η εκστρατεία, η οποία μεταφράστηκε σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ, απευθύνεται σε άτομα ηλικίας 25 έως 40 ετών και ειδικότερα σε νέους ενήλικες σε αστικές περιοχές και σε οικογένειες με παιδιά μικρής ηλικίας. Από την έναρξή του, τον Οκτώβριο του 2011, ο δικτυακός τόπος της εκστρατείας δέχτηκε πάνω από 750 000 επισκέψεις, πάνω από 4,5 εκατομμύρια άνθρωποι παρακολούθησαν τα βίντεο και η σελίδα του Facebook (www.facebook.com/generationawake) προσέλκυσε περίπου 100 000 άτομα. Η νέα αυτή φάση της εκστρατείας περιλαμβάνει διαγωνισμό φωτογραφίας με προτάσεις για τρόπους μετατροπής των απορριμμάτων σε πόρους. Ο νικητής θα κερδίσει ένα ταξίδι στην Κοπεγχάγη, τη Πράσινη Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2014.