Σταθερή ανάπτυξη της Βιολογικής Γεωργίας στη Βουλγαρία

Σταθερή ανάπτυξη της Βιολογικής Γεωργίας στη Βουλγαρία

Η βιολογική γεωργία/παραγωγή παρουσιάζει σταθερή ανάπτυξη στη Βουλγαρία.

Είναι χαρακτηριστικό ότι για το 2013 το σύνολο των καταγεγραμμένων επίσημα βιολογικών καλλιεργητών υπολογίζεται σε 3.123 (αύξηση περίπου 50% σε σχέση με το 2012). Παράλληλα, το σύνολο των ελεγχόμενων βιολογικών καλλιεργειών ανέρχεται πλέον σε 56.287 εκτάρια.

Σε ό,τι αφορά επιμέρους ενδιαφέροντες κλάδους, επισημαίνονται τα εξής:

  • Ο αριθμός των μελισσιών σε περιβαλλοντικά καθαρές περιοχές αυξήθηκε κατά 40% το 2013, συγκριτικά με την προηγούμενη χρονιά. Παράλληλα ο όγκος του παραχθέντος μελιού ανήλθε σε 2.718 τόνους, αυξημένος κατά 300 τόνους σε ετήσια βάση.
  • Μόνο το 2013, προστέθηκαν 1.800 εκτάρια βιολογικής αμπελοκαλλιέργειας, το σύνολο της οποίας εκτιμάται σε 3.871 εκτάρια.
  • Οι βιοκαλλιεργητές αναπτύσσουν πλέον και μη συμβατικά σπαρτά/ποικιλίες (έστω σε μικρές ποσότητες), όπως αγκινάρες, ακτινίδια και ελιές.
  • Ανάπτυξη παρουσιάζει και η βιολογική κτηνοτροφία, η έκταση της οποίας υπολογίζεται σε 15.476 εκτάρια.

Στοιχεία που ανακοινώθηκαν στη Φιλιππούπολη από εμπειρογνώμονες του βουλγαρικού Υπουργείου Γεωργίας και Τροφίμων.

Διαβάστε επίσης:

Φυτοπροστασία Βιολογικών Καλλιεργειών

Βιολογική λίπανση καλλιεργειών