Στις Περιφέρειες τα Σχέδια Βελτίωσης και άλλα μέτρα του ΠΑΑ

Στις Περιφέρειες τα Σχέδια Βελτίωσης και άλλα μέτρα του ΠΑΑ

Οι αρμοδιότητες για σχέδια βελτίωσης φυτικής και ζωικής παραγωγής θα μεταφερθούν στις Περιφέρειες με το νέο πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020, που αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή από τον Ιανουάριο του 2016.

Επίσης, όπως τονίστηκε από τη νέα πολιτική ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κατά την διάρκεια συνάντησής της με τους Περιφερειάρχες της χώρας από το νέο πρόγραμμα, οι Περιφέρειες επιπλέον θα πάρουν:

  • τις μεταποιητικές μονάδες μέχρι 600.000 ευρώ,
  • τα έργα εγγείων βελτιώσεων μέχρι 2,2 εκ. ευρώ,
  • τα έργα για νέους αγρότες στο 100%,
  • για μη αγρότες σε αγροτικές περιοχές στο 100%
  • όλα τα LEADER, τη δασική και αγροτική οδοποιία,
  • σε ποσοστό 40% την καινοτομία, που ενδεχομένως να αυξηθεί για δράσεις που αφορούν τη διαχείριση των παραπροϊόντων τυροκόμησης και ελαιοτριβείων.

Σημειώνεται πως κατά την διάρκεια της εν λόγω συνάντησης συζητήθηκε και το πρόγραμμα “Αλ. Μπαλτατζής”, το οποίο πρέπει να κλείσει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου, έχοντας – όπως ειπώθηκε- απώλειες λίγο πάνω από 1 δις ευρώ.

Στέφανος Παπαπολυμέρου, paseges.gr