Στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών η μελέτη για την κατοχύρωση του «Ελληνικού Γιαουρτιού» ως Π.Γ.Ε.

Στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών η μελέτη για την κατοχύρωση του «Ελληνικού Γιαουρτιού» ως Π.Γ.Ε.

Το Εργαστήριο Γαλακτοκομίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών επελέγη από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ για να εκπονήσει τη μελέτη για την σύνταξη του φακέλου κατοχύρωσης  του «Ελληνικού Γιαουρτιού» ως προϊόντος Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ).

Η κατοχύρωση του προϊόντος  ως ΠΓΕ αναμένεται να επιφέρει μια νέα δυναμική ανάπτυξης τόσο του πρωτογενούς τομέα της ελληνικής κτηνοτροφίας όσο και του τομέα της μεταποίησης.

Πιο συγκεκριμένα θα συμβάλει στην:

  • Ανάδειξη της εγχώριας παραγωγής, μέσω της παραγωγής αναγνωρισμένου ποιοτικού προϊόντος.
  • Διατήρηση των συνθηκών και τεχνικών παραγωγής σε υψηλά ποιοτικά επίπεδα και, όπου απαιτείται, τον εκσυγχρονισμό των μονάδων μεταποίησης.
  • Ενίσχυση της αγροτικής οικονομίας και ειδικότερα στην ενίσχυση του εισοδήματος των κτηνοτρόφων και μεταποιητών αλλά και όλων των φορέων που εμπλέκονται στην αλυσίδα παραγωγής και εμπορίας του γιαουρτιού.