κρασι

Στον κατάλογο συστατικών των οίνων η ζάχαρη ως μέσο εμπλουτισμού

Μόνιμη πολιτική διαφορά, αλλά και έριδα μεταξύ των οινοπαραγωγών χωρών μεταξύ του «βορρά» και του «νότου» τις προηγούμενες δεκαετίες, αποτελούσε η χρήση ζάχαρης ως μέσο εμπλουτισμού.

Η χρήση ζάχαρης για την αύξηση του αλκοολικού τίτλου των οίνων από τις βόρειες οινοπαραγωγές περιοχές, συμπεριλαμβανομένων των βόρειων περιοχών της Γαλλίας, Ιταλίας, αλλά και της Γερμανίας ολόκληρης, της Αυστρίας, κλπ., ανέκαθεν είχε τεθεί στο στόχαστρο των «νοτίων» χωρών (μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα), χώρες οι οποίες ανήκουν στην κατηγορία C και για τις οποίες η μόνη επιτρεπόμενη μέθοδος εμπλουτισμού, είναι μέσω συμπυκνωμένου και Ανακαθαρισμένου συμπυκνωμένου γλεύκους.

Η διάκριση αυτή δεν έχει στοιχεία μόνο που αφορούν το είδος της παρέμβασης, αφού το συμπυκνωμένο και ανακαθαρισμένο συμπυκνωμένο γλεύκος θεωρούνται φυσικά συστατικά του οίνου από τον οποίο και προέρχονται, ενώ η ζάχαρη προέρχεται από διαφορετικό γεωργικό τομέα πλην του οίνου, αλλά ενέχει έντονη οικονομική διάσταση, αφού το κόστος χρήσης συμπυκνωμένου και ανακαθαρισμένου συμπυκνωμένου γλεύκους, είναι τριπλάσιο σχεδόν, σε σχέση με αυτό της χρήσης ζάχαρης.

Η δυναμική της Ισπανίας – η μεγαλύτερη χώρα από το block των νοτίων χωρών – που ήταν υπέρμαχη της κατάργησης χρήσης ζάχαρης, δεν στάθηκε αρκετή, ώστε η Commission να αποφασίσει την απαγόρευση χρήσης της και τα τελευταία χρόνια, οι χώρες του νότου προσανατολίστηκαν στην διεκδίκηση της υποχρέωσης αναγραφής της χρήσης ζάχαρης ως μέσου εμπλουτισμού, στις ετικέτες των οίνων.

Την μερική αυτή δικαίωση των χωρών του νότου έρχεται να θεσμοθετήσει, ο τροποποιημένος κανονισμός 2021/2117, ο οποίος πλέον προβλέπει στον κατάλογο των συστατικών του οίνου με ηλεκτρονικά μέσα την υποχρεωτική, χωριστή αναγραφή της χρήσης σακχαρόζης. Βέβαια ταυτόχρονα προβλέπεται και η αναγραφή χρήσης του συμπυκνωμένου και διορθωμένου συμπυκνωμένου γλεύκους σταφυλιών, ως επιτρεπόμενης ουσίας για τον εμπλουτισμό των οίνων.

Σε οδηγίες που εξέδωσε, μέσω 40 ερωτοαπαντήσεων με ανακοίνωσή της η Commission στην ερώτηση με αριθμό 13 Πώς να αναφέρονται τα σάκχαρα για εμπλουτισμό στον κατάλογο των συστατικών;

Η Επιτροπή απαντά ως εξής :

Οι επιτρεπόμενες διεργασίες  εμπλουτισμού  και οι αντίστοιχες  ουσίες περιγράφονται  στο παράρτημα VIII μέρος Ι  του κανονισμού ΚΟΑ. Σύμφωνα με τους καθορισμένους κανόνες για τον κατάλογο των συστατικών για αμπελοοινικά προϊόντα, στο άρθρο 48α παράγραφος 2 του κανονισμού   (ΕΕ) 2019/33,  το συμπυκνωμένο γλεύκος  σταφυλιών και το διορθωμένο συμπυκνωμένο  γλεύκος σταφυλιών μπορούν να  αντικαθίστανται  χωριστά από την ένδειξη «συμπυκνωμένο  γλεύκος σταφυλιών» ή μπορούν να ομαδοποιούνται και να εμφανίζονται στον κατάλογο των συστατικών ως «συμπυκνωμένο γλεύκος σταφυλιών»  μόνο. Η σακχαρόζη,  η  άλλη επιτρεπόμενη  ουσία για εμπλουτισμό,  πρέπει να αναφέρεται  χωριστά. Το παράρτημα VII μέρος B του κανονισμού FIC επιτρέπει «όλες οι κατηγορίες σακχαρόζης» να αναφέρονται με την ονομασία «ζάχαρη», ωστόσο, η ονομασία αυτή δεν είναι υποχρεωτική.

Έστω και αργά με τον τρόπο αυτό αποκαθίσταται μια ελάχιστη ισορροπία, η οποία δεν είναι αρκετή, αφού η διαφορά κόστους μεταξύ των δυο μεθόδων εμπλουτισμού παραμένει και είναι σημαντική.

Πηγή: ΚΕΟΣΟΕ