Στους λογαριασμούς των δικαιούχων τα ποσά για την Ενιαία Ενίσχυση

Στους λογαριασμούς των δικαιούχων τα ποσά για την Ενιαία Ενίσχυση

Μετά την πραγματοποίηση των απαραίτητων νόμιμων ελέγχων που προηγήθηκαν της πληρωμής ο ΟΠΕΚΕΠΕ ολοκλήρωσε με επιτυχία και χωρίς καθυστέρηση την εκκαθάριση της Ενιαίας Ενίσχυσης έτους 2014, ποσού 928.520.274,14

Το σχετικό αρχείο πληρωμής έχει αποσταλεί στην Τράπεζα η οποία  θα πιστώσει σήμερα στους λογαριασμούς των δικαιούχων τα χρήματά τους.

Το σύνολο των δικαιούχων των αγροτών και κτηνοτρόφων για όλη την επικράτεια είναι 648.280.  Το συνολικό ποσό πληρωμής της ΑΕΕ 2014, (Α΄ και Β΄ δόση) ανέρχεται σε 1.821.106.232,92 δις ευρώ.

Η πληρωμή κάλυψε το 94% για δε ειδικά  τους κτηνοτρόφους το 95% του ποσού.