Στρατηγικοί στόχοι στο παρά ένα!

Στρατηγικοί στόχοι στο παρά ένα!

του Σπήλιου Καταφυγιώτη, Γεωπόνος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης MSc

Πριν μια εβδομάδα, δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ οι Στρατηγικοί Στόχοι του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 “Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι ο καθορισμός των Στρατηγικών Στόχων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για το έτος 2015.

Ναι, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης καθορίζει τους Στρατηγικούς του Στόχους για το 2015, 3 μήνες πριν το τέλος του έτους!

Στους 3 εναπομείναντες μήνες, σύμφωνα πάντα με την Απόφαση, θα πρέπει οι παρακάτω στρατηγικοί στόχοι να αναλυθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου σε επιμέρους στόχους!

Και για να μάθετε πόσο “απλό” είναι να αναλυθούν οι στρατηγικοί στόχοι σε επιμέρους στόχους, να η τυπική διαδικασία:

 • Αρχικά οι προϊστάμενοι των Γενικών Διευθύνσεων προβαίνουν σε μια κατ’ αρχήν ανάλυση των στρατηγικών στόχων
 • Στη συνέχεια ενημερώνουν σχετικά τους υπαγόμενους σε αυτούς προϊσταμένους και ζητούν από αυτούς να προσδιορίσουν τους επί μέρους στόχους κάθε Διεύθυνσης.
 • Εν συνεχεία οι προϊστάμενοι Διεύθυνσης σε συνεργασία με τους προϊσταμένους Τμήματος εξειδικεύουν και επιμερίζουν από κοινού τους στόχους της Διεύθυνσης ανά Τμήμα.
 • Τέλος, οι προϊστάμενοι Τμήματος καθορίζουν τη συμβολή κάθε υπαλλήλου στην επίτευξη των στόχων του Τμήματος.

Αυτά, όσον αφορά την ανάλυση των στόχων. Πόσο χρόνο απαιτεί άραγε μια τέτοια ανάλυση; Ημέρες, εβδομάδες ή μήνες;

Ας επιστρέψουμε ξανά στους στρατηγικούς στόχους και το χρονικό διάστημα των 3 μηνών. Δυο πράγματα μπορεί να ισχύουν:

 • 1ον: Οι Στρατηγικοί στόχοι για το 2015 δεν απαιτούν πολύ χρόνο για να αναλυθούν και να επιτευχθούν ή
 • 2ον: Οι στρατηγικοί στόχοι απαιτούν πολύ δουλειά και χρόνο αλλά υπάρχει το κατάλληλο στελεχιακό προσωπικό το οποίο μπορεί να κάνει θαύματα.

Για να δούμε λοιπόν ποιοι είναι οι στρατηγικοί στόχοι που καθόρισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και εάν θεωρούνται άμεσα επιτεύξιμοι:

 • Σταδιακός μετασχηματισμός του παραγωγικού και αναπτυξιακού μοντέλου της ελληνικής γεωργίας και των αγροτικών περιοχών με έμφαση στην ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών.
 • Βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας του ΥΠΑΑΤ και των Εποπτευόμενων Οργανισμών.
 • Δημιουργία νέου νομοθετικού πλαισίου για την συνεργατική λειτουργία των αγροτών (συνεταιρισμοί, ομάδες παραγωγών).
 • Καταγραφή και αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Υπουργείου με σκοπό τη διάθεση αυτής στους νέους αγρότες αλλά και στους νεοεισερχόμενους στον αγροτικό χώρο.
 • Επαναξιολόγηση του συστήματος ελέγχου τροφίμων. Αναθεώρηση των όρων διάθεσης και εμπορίας των αγροτικών προϊόντων.
 • Αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των πόρων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) και της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) σε κρίσιμες προτεραιότητες.
 • Ρύθμιση των ζητημάτων που άπτονται των προσωρινών σχεδίων διαχείρισης βοσκήσιμων γαιών.
 • Βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος του αγροτικού τομέα με τη διαμόρφωση του κατάλληλου θεσμικού, διοικητικού και οικονομικού περιβάλλοντος.

Ποιος άραγε μπορεί να πιστέψει ότι, έστω και ένας από τους παραπάνω στρατηγικούς στόχους μπορεί να αναλυθεί και να επιτευχθεί μέσα σε 3 μήνες;

Στρατηγικοί στόχοι στα χαρτιά για να τηρηθεί κάποιου είδους “πρωτόκολλο”.