Δασαρχείο Καλαμάτας: Συλλογή αρωματικών φυτών για ατομική ή εμπορική χρήση

Δασαρχείο Καλαμάτας: Συλλογή αρωματικών φυτών για ατομική ή εμπορική χρήση

Επιμέλεια: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

1. Ατομική χρήση

Σύμφωνα με απόφαση του Δασαρχείου Καλαμάτας επιτρέπεται η συλλογή αρωματικών φυτών όπως: ρίγανη, φασκόμηλο, μέντα, βαλσαμόχορτο, θρούμπι, θυμάρι κ.α. αποκλειστικά και μόνο για κάλυψη ατομικών αναγκών και μετά την εποχή της ανθοφορίας και κατά το κατάλληλο ανά είδος στάδιο συλλογής,

Η επιτρεπόμενη ποσότητα συλλογής ανέρχεται μέχρι του ποσού των δύο κιλών (2 Kgr) για τη ρίγανη και του ενός κιλού (1 Kgr) για κάθε ένα από τα υπόλοιπα είδη ανά άτομο συνολικά για την περίοδο συλλογής.

2. Εμπορική χρήση

Για εμπορική χρήση και μόνο μετά από έγγραφη άδεια του δασαρχείου η επιτρεπόμενη ποσότητα συλλογής είναι:

  • έως και 20 κιλά για τη ρίγανη και
  • έως και 10 κιλά για κάθε ένα από τα υπόλοιπα είδη.

Η άδεια θα εκδίδεται μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου επαγγελματία, που θα υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία κατά την εποχή της ανθοφορίας των αντίστοιχων φυτικών ειδών και μέχρι 15-7-2015, συνοδευόμενη από νόμιμα δικαιολογητικά άσκησης ανάλογης εμπορικής δραστηριότητας και κατόπιν καταβολής του αντίστοιχου μισθώματος του εκάστοτε ετήσιου ισχύοντος Πίνακα Διατίμησης δασικών προϊόντων στην Τράπεζα της Ελλάδος υπέρ του Πράσινου Ταμείου και στην οποία θα καθορίζονται ακριβώς τα είδη, η περιοχή, το χρονικό διάστημα συλλογής ανά είδος καθώς και η ποσότητα σε συνάρτηση με τις διαθέσιμες ποσότητες των φυτών στη συγκεκριμένη περιοχή, τον αριθμό των αιτήσεων που υποβάλλονται για τη συγκεκριμένη περιοχή και τις ζητούμενες ποσότητες συλλογής, συνολικά.

Προτεραιότητα θα έχουν οι μόνιμοι κάτοικοι των οικείων Τοπικών ή Δημοτικών Κοινοτήτων στους οποίους υπάγεται η περιοχή συλλογής.

Η εκδιδόμενη άδεια είναι προσωπική και η συλλογή θα γίνεται αποκλειστικά από τον κάτοχο αυτής, απαγορευομένης της χρησιμοποίησης συνεργείου.

Ποια φυτικά είδη απαγορεύεται να συλλέγονται

Απαγορεύεται η συλλογή τόσο για ατομική όσο και για εμπορική χρήση:

α) φυτικών ειδών που απειλούνται με εξαφάνιση, που προστατεύονται από τη διεθνή σύμβαση CITES ή περιλαμβάνονται στον Πίνακα Α, άρθρου 1 του Π.Δ. 67/1981 και είναι απόλυτης προστασίας (έχουν κηρυχθεί προστατευτέα), όπως:

  • Sideritis clandestina (Bory) Hayek (τσάι του Ταϋγέτου)
  • Origanum dictamnus L. (δίκταμο)
  • Origanum Lirium Heldr. ex Halacsy (ενδημικό είδος ρίγανης του Ταϋγέτου με τοπική κοινή ονομασία ¨λαγορίγανη¨).

β) από περιοχές που τελούν υπό ειδικό καθεστώς προστασίας (περιοχές Natura 2000, Καταφύγια Άγριας Ζωής, εκτάσεις που κηρύχθηκαν αναδασωτέες και μέχρι της εκπλήρωσης του σκοπού αυτού κ.α.).

Οι καλλιεργητές προστατευόμενων ειδών αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών σε ιδιωτικές αγροτικές εκτάσεις με σκοπό την εμπορία οφείλουν προ της συλλογής να υποβάλλουν στην αρμόδια υπηρεσία σχετική αίτηση προκειμένου να εφοδιαστούν με τα κατάλληλα δασονομικά έγγραφα για τη δικαιολόγηση της νόμιμης απόληψης και διακίνησής τους.