Συμφωνία CETA: Έλεγχοι για την έγκριση εξαγωγής κρεάτων

Συμφωνία CETA: Έλεγχοι για την έγκριση εξαγωγής κρεάτων

Συνεχίζονται οι συζητήσεις μεταξύ των εκπροσώπων των αρμόδιων αρχών στο πλαίσιο της υποεπιτροπής υγειονομικών και φυτοϋγειονομικών μέτρων για την εφαρμογή της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ του Καναδά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CETA) .

Συγκεκριμένα και όσον αφορά τα πιστοποιητικά εξαγωγών κρέατος πραγματοποιήθηκε από τον Καναδικό Οργανισμό Επιθεώρησης Τροφίμων ο πρώτος γύρος ελέγχων που αφορούσαν στο κόκκινο κρέας και το κρέας πουλερικών σε Ισπανία, Ιταλία, Λιθουανία και Τσεχία. Τα αποτελέσματα δεν είναι ακόμη γνωστά.

Ο δεύτερος γύρος των ελέγχων περιλαμβάνει και τη χώρα μας και θα διεξαχθεί τον Ιούνιο. Τα υπόλοιπα κράτη μέλη στα οποία θα διεξαχθούν έλεγχοι είναι: Γαλλία, Γερμανία, Βουλγαρία και Κύπρο.

Η επιλογή των κρατών μελών έγινε από την καναδική πλευρά και σε περίπτωση που τα αποτελέσματα των ελέγχων είναι θετικά, σύμφωνα με τα καναδικά κριτήρια, θα δοθεί έγκριση εξαγωγών κρέατος συνολικά στην ΕΕ.

Σε περίπτωση αποτυχίας ενός κράτους μέλους, η συνολική έγκριση δεν θα είναι εφικτή, καθώς θα σημαίνει ότι δεν λειτουργεί το σύστημα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στην περίπτωση αυτή η έγκριση θα αφορά κάθε κράτος μέλος ξεχωριστά.

Σύμφωνα με ενημερωτικό δελτίο του γραφείου Ο.Ε.Υ. της ελληνικής Πρεσβείας στην Οττάβα τα αποτελέσματα των ελέγχων αναμένεται να δημοσιευθούν το φθινόπωρο.