Συμφωνία Ε.Ε. – Νότιας Κορέας για τα προϊόντα βιολογικής καλλιέργειας

Συμφωνία Ε.Ε. – Νότιας Κορέας για τα προϊόντα βιολογικής καλλιέργειας

H Ευρωπαϊκή Ένωση και η Νότια Κορέα κατέληξαν σε συμφωνία αμοιβαίας αναγνώρισης για τα προϊόντα βιολογικής καλλιέργειας, η οποία αναμένεται να τεθεί σε ισχύ από 1ης Φεβρουαρίου 2015.

Με την εν λόγω συμφωνία θα επέλθει σημαντική αύξηση εισαγωγών ευρωπαϊκών προϊόντων βιολογικής καλλιέργειας στην Κορέα, καθώς θα επιλυθεί οριστικά το πρόβλημα των πιστοποιήσεών τους.