Συμφωνία Ε.Ε. – Βιετνάμ για τον τερματισμό της παράνομης υλοτομίας

Συμφωνία Ε.Ε. – Βιετνάμ για τον τερματισμό της παράνομης υλοτομίας

Υπογράφτηκε σήμερα στις Βρυξέλλες, εθελοντική συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ σχετικά με την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο.

Στόχος της συμφωνίας είναι να θέσει τέρμα στην παράνομη υλοτομία και, μέσω του συστήματος αδειών FLEGT, να εξασφαλίσει ότι η ξυλεία που εισάγεται στην ΕΕ από το Βιετνάμ αποτελεί προϊόν νόμιμης υλοτόμησης. Η συμφωνία είναι ιδιαίτερα σημαντική λόγω της σπουδαιότητας του Βιετνάμ στην παγκόσμια αγορά ξυλείας, καθώς είναι από τους κύριους κόμβους μεταποίησης και επανεξαγωγής ξυλείας.

Η συμφωνία θεσπίζει ένα σύστημα διασφάλισης της νομιμότητας της ξυλείας, το οποίο επιτρέπει την παρακολούθηση της αλυσίδας εφοδιασμού ξυλείας, καθώς και ένα σύστημα αδειών, ώστε μόνον η ξυλεία που προέρχεται από νόμιμη υλοτομία να μπορεί να εξάγεται στην αγορά της ΕΕ.